Koroze ražby VIN

  • Dostalo Vaše vozidlo na STK hodnocení: Vážná závada v identifikaci – nečitelná ražba VIN?
  • Říkají, že podle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů, je povinnost označit vozidlo jeho výrobním číslem (VIN kódem)?
  • Odkázali Vás na ražbu VIN náhradní technologií?
  • Nevíte jak to vyřešit?

Nejdříve je nutné provést bezpečnou identifikaci Vašeho vozidla!

V případě koroze ražby VIN či razné plochy je způsob řešení nápravy pouze jediný  -  ražba VIN náhradní technologií.

Provedení ražby VIN náhradní technologií lze provést až na základě rozhodnutí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, po bezpečné identifikaci vozidla a na základě podané žádosti provozovatele vozidla.

 

  • Provedeme pomocí služby VINTEST (prověření původnosti identifikátorů vozidla) bezpečnou identifikaci Vašeho vozidla

  • Vystavené Osvědčení VINTEST Dopravní úřady akceptují 

  • Pro službu VINTEST máme pracoviště po celém území ČR

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813