Prověření skutečného roku výroby vozu ROKVY – FAQ

Jaký je rozdíl mezi pojmy "datum výroby" a "datum první registrace"?

Datum výroby je údaj, který nám říká, kdy bylo skutečně vozidlo vyrobeno, tedy kdy sjelo z výrobního pasu. Od toho okamžiku může uběhnout různě dlouhá doba, než vozidlo najde svého prvního majitele a tedy, kdy je poprvé zaregistrováno pro provoz. Z našich zkušeností vyplývá, že se vozidlo prodává u autorizovaného prodejce až po roce a půl. V tu chvíli si sice kupujete úplně nové vozidlo, se kterým ještě nikdo nejezdil, ale vyrobeno bylo už před poměrně dlouhou dobou. To Vám možná při koupi tolik nevadí, ale problém nastane, až ho budete po několika letech prodávat. Nový zájemce se nebude ptát, kdy jste vozidlo koupil, ale ze kterého je roku. A zde můžete citelně pocítit rozdíl v ceně. Vlastníte totiž, bohužel, "starší" model.

Jak ověřujete rok výroby vozidla? Provádíte pouze rozkódování VIN?

Služba pracuje s rozsáhlými databázovými záznamy vozidel s evidovanými roky výroby. Nejprve je podle VIN určena značka a model vozidla. Dále je provedena formátová kontrola VIN, zda neobsahuje formální chyby a odpovídá struktuře, kterou daný výrobce používá. Nakonec je podle systému přidělování sériových čísel daného výrobce ověřen skutečný rok výroby konkrétního vozidla. Služba ROKVY rozkódování VIN nepoužívá. V naprosté většině případů by ani nebylo možné ho použít, protože údaj o roku výroby vůbec neobsahuje. Pouze někteří výrobci používají ve VIN pojem "modelový rok", což ale není totéž jako rok výroby. Určuje pouze modelové provedení. Vozidla konkrétního modelového roku se vyrábějí obvykle minimálně ještě následující kalendářní rok, než přijde na trh nové modelové provedení.

Co pro mne vyplývá z odpovědi, kterou jsem od Vás obdržel?

Ověřeným rokem výroby Vám sdělíme nejen skutečný rok, případně měsíc, v němž bylo vozidlo vyrobeno, ale zároveň říkáme, že vozidlo má formálně číslo VIN správně, tedy že odpovídá systému, který používá výrobce. Jsme přesvědčeni, že rok výroby by měl znát každý, kdo se chystá koupit vozidlo. Rok výroby silně ovlivňuje cenu a v dokladech tento údaj není nikde uveden. Může ihned porovnat tento reálný údaj s rokem uváděným prodejcem a od koupě vozu odstoupit nebo získat výrazně lepší cenu a tím ušetřit při koupi, pojištění a případně financování vozidla.