Fyzická prohlídka vozidla VINTEST - postup provedení


1. Administrativní kontrola vozidla

 • Ověření původnosti dokumentů vozidla
 • Ověření správnosti údajů uvedených v dokladech vozidla
 • Rozkódování VIN za účelem kontroly příslušnosti VIN skutečnému vozidlu
 • Databázová kontrola VIN


2. Kontrola tloušťky laku karoserie
(za příplatek)

   • Měření tloušťky laku a kontrola technologie nátěrů zjišťuje nepůvodní povrchové úpravy a odhalí případné opravy skryté pod vrstvou barvy
   • Rovněž se provádí detailní měření okolí VIN za účelem zjištění svaru na díle, kde se nachází VIN

3. Kontrola identifikátorů vozidla

     • Původnost a originalita je prověřována u všech identifikačních štítků, nálepek a kódů umístěných na vozidle jako jsou například:

VIN, číslo motoru, typový štítek, výrobní štítek, zákaznický štítek, původnost plastové ochrany svarů a dalších míst spojení karoserie, kódy skel, kódy bezpečnostních pasů, ostatní díly nesoucí označení datem výroby nebo segmenty VIN, VIN na dalších místech, kódy a původnost barev, další skryté identifikátory

4. Magneticko - prášková metoda

     • Umožňuje detekci povrchových a podpovrchových vad a jejich vizualizaci s využitím změn magnetického pole v místě nehomogenity materiálu. Používá se unikátní technologie Cebia MAGNET SET
     • Shlédněte zajímavé video:

     • Pomocí sady Cebia MAGNET SET detekujeme nepříslušné zásahy do karoserií vozidel a v silném magnetickém poli pomocí magnetické suspenze vykreslíme následující změny:
      • nepříslušné svary karoserie - neautorizované opravy karoserie vozidel (na sloupcích předních oken, dveří a na prazích)
      • změny identity vozidel - přenesení ražby VIN z jiného vozidla na vozidlo odcizené (převaření jednoho znaku a následné vyražení znaku jiného, vyříznutí části nebo celého VIN a vsazení VIN z jiného vozidla nebo vyříznutí části dílu nesoucího VIN a jeho výměna za stejnou část z jiného vozidla)
      • místo s vadou materiálu - zlom materiálu po nekvalitně provedené opravě karoserie

5. Fotodokumentace

     • Ke každému vozidlu se pořizuje cca 30 fotografií
     • Pořízené fotografie dokumentují skutečný stav vozidla a jeho identifikátorů
     • Na stavu poškození vozidla je závislá jeho hodnota
     • V případě zájmu je pořízená fotodokumentace předána policejním vyšetřovatelům, včetně stop padělání

K vozidlu se pořizuje následující fotodokumentace:

a) fotodokumentace exteriéru vozidla

b) fotodokumentace interiéru vozidla

c) fotodokumentace viditelných identifikátorů vozidla

d) fotodokumentace stop poškození vozidla

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813