Pro zákazníky

Zimní sezóna z pohledu práva | 15. 12. 2017

Zima, přesněji řečeno 1. listopad 2017 až 31. březen 2018, je pro motoristy specifickým obdobím. Standardní povinností je nasadit zimní pneumatiky, ale tím to zdaleka nekončí.

Zimní pneumatiky je nutné mít u vozidla kategorie M a N a to vždy, když se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Dále je nutné v zimě počítat se zvýšeným výskytem zvěře na silnicích, špatnou viditelností atp. Navíc v době, kdy sněží a auto má člověk stále od něčeho zašpiněné, je třeba si dávat pozor také na to, aby nebylo řízeno vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná apod. Jedná se totiž o přestupek, za který hrozí pokuta 5 až 10 tisíc korun českých a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok. 

Dobré je také vědět, že vozidlo může být dle zákona vybaveno protiskluzovými (sněhovými) řetězy nebo obdobnými zařízeními jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány. O to víc je tato informace cenná ve chvíli, kdy se jede do oblastí, typicky horských, kde se člověk může setkat s dopravní značkou „Sněhové řetězy“. Tato značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení protiskluzových (sněhových) řetězů na nejméně dvě hnací kola. Navíc při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h.

I když všechny povinnosti a pravidla týkající se zimního období řidič dodrží, může se stát, že se mu stane dopravní nehoda s jiným vozidlem, které má např. letní pneumatiky namísto zimních a viník nehody se jej bude snažit přemluvit k tomu, aby policie nebyla volána či pro jistotu od dopravní nehody rovnou ujede. Pro tyto případy se více než vyplatí mít sjednané pojištění právní ochrany vozidla od pojišťovny D.A.S., jediné nezávislé pojišťovny tohoto druhu u nás. Přímo právníci jsou vám po telefonu k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu a aktivně klientům pomáhají jak při dopravní nehodě, tak v následujících chvílích, kdy kupříkladu pojišťovna nemá zájem vyplatit pojistné plnění či policie klienta obviní ze zavinění oné dopravní nehody. Výjimkou přitom není ani pověření advokáta z oboru v dané věci s tím, že náklady na zastoupení hradí právě pojišťovna, a nikoliv její klient.

<< zpět na výpis