CebiCom

CebiCOM 1CebiCom - portál pro komunikaci servisů s pojišťovnami při řešení škod na vozidle

 • Systém CebiCom je komunikační platforma, která umožňuje jednoduchou a rychlou komunikaci mezi pojistiteli a smluvními servisy.
 • Logicky strukturovaný model komunikace systému CebiCom umožňuje rychlé přenášení dat mezi pojistitelem a smluvním servisem v průběhu celého procesu likvidace škodní události, resp. opravy vozidla.
 • Architektura systému CebiCom podporuje transfer dat z datového úložiště pojistitele a zároveň předávaní dat z kalkulačních systémů servisů, nebo z jejich vlastních DMS.
 • V případech, kdy servis již pro svou komunikaci s jinýmy subjekty využívá jiné komunikační nástroje, umožňuje CebiCom datové propojení s těmito komunikátory.
 • Způsob propojeni systému CebiCom s jinými komunikátory zabezpečuje pro pojistitele vstup a výstup informací v procesu řešení škodní události vždy z jediného zdroje při dodržení pojistitelem definovaného rozsahu a formy informačních dat.


CebiCOM 2Výhody využívání systému CebiCom 

 • zvýšení efektivity likvidačního procesu (mj. možnost automatizace likvidace vybraných typů pojistných událostí),
 • získání dalšího kontrolního nástroje nad náklady na pojistná plnění 
 • zrychlení likvidace jednotlivých pojistných událostí, které má přímý vliv výplatu pojistného plnění ve výši, která plně odpovídá vzniklé škodě.

Další moduly a služby

Významnou nadstavbou komunikačního nástroje CebiCom je nabídka rozšíření základní komunikační platformy o moduly a služby, které pokrývají specifické požadavky jednotlivých uživatelů platformy. Mezi hlavní nadstavbové moduly základní platformy patří zejména:

 • CebiCOM 3reporting výsledků oprav vozidel,
 • rating smluvních servisů,
 • zpracovaní prohlídek vozidel při vstupu do pojištění,
 • komunikační nástroj v rámci servisování vozidel v operativním leasingu,
 • prověřování historie opravovaných vozidel,
 • nástroj pro identifikaci vozidel.

Vstup do systému CebiCom je prostřednictvím profesionálního informačního systému CebiaNET určeného pro partnery společnosti Cebia.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Zadejte svoje kontaktní údaje, naši pracovníci Vás budou co nejdříve kontaktovat:


* označené položky je povinné vyplnit