Značení oken pro partnery

Chcete rozšířit spektrum svých služeb pro zákazníky? Chcete nabízet zabezpečení vozidel, které sníží pravděpodobnost odcizení vozidla o 96 %? Staňte se partnerem naší služby značení oken OCIS.

V rámci uzavření smlouvy můžete využívat tyto technologie:

  • Systém SBZ OCIS  - systém bezpečnostního značení skel - provádí  se  technologií pískování skel vozidla, která se značí speciálním kódem CEBIA - schváleným Policií ČR (kód obsahuje 7 alfanumerických znaků). Sady  SBZ  OCIS na označení budete mít na skladě,  klienta můžete uspokojit okamžitě.
  • Systém EUROVIN OCIS  - systém bezpečnostního značení skel - provádí  se  technologií pískování, skla vozidla se značí kódem EUROVIN (kód shodný s VIN  vozidla , tj. s identifikačním číslem vozidla) . Sady EUROVIN OCIS nemáte na skladě, objednáváte je v Cebia pomocí systému OCIS on-line.    
  • Systém SOZ OCIS  - systém ochranného značení skel - provádí se technologií leptání pomocí leptací sady,  pro značení skel je využíván kód SOZ (kód shodný s VIN  vozidla, tj. s identifikačním číslem  vozidla)  Sady SOZ OCIS nemáte na skladě, objednáváte  je v Cebia pomocí systému OCIS on-line. UPOZORNĚNÍ: nefunguje jako trvalé zabezpečení vozidla - vyleptaný kód lze odstranit. Podívejte se na video, jak snadné je odstranění vyleptaného kódu

Pokud máte zájem o službu značení oken OCIS, volejte 222 207 207 nebo nás kontaktujte pomocí níže uvedeného formuláře.

 

Vstup do systému OCIS - online je prostřednictvím profesionálního informačního systému CebiaNET určeného pro partnery společnosti Cebia.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Zadejte svoje kontaktní údaje, naši pracovníci Vás budou co nejdříve kontaktovat:

Vyplňte jméno nebo název společnosti
Vyplňte e-mail ve správném formátu
Vyplňte telefon ve správném formátu
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů

* označené položky je povinné vyplnit

Pískování funguje!


Celkový počet odcizených automobilů v České republice se stále drží na ročních průměrech kolem 20.000. Podrobná, více než desetiletá statistika Cebia vykazuje, na vybraném vzorku 100.000 vozidel, o 96 % nižší počet krádeží označených automobilů kódem SBZ OCIS než je celorepublikový roční průměr. Na 1 odcizené vozidlo s označenými okny připadá 24 odcizených vozidel bez značení oken.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cebia, spol. s r. o.,   Vás tímto jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), informuje o tom, že veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) osobami k tomu pověřenými za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět podnikání společnost Cebia, spol. s r.o., a to na dobu neurčitou.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.

V rozsahu ustanovení § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů jste oprávněn/a k přístupu ke shromažďovaným a zpracovaným osobním údajům týkajícím se Vaší osoby a na Vaši ochranu.

Svým podpisem potvrzujete, že jste byl/a náležitě informován/a o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu souhlasíte.

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813