Icaris Expert - popis služby

Informační systém ICARIS je unikátní informační systém zaměřený na problematiku identifikací osobních a nákladních automobilů, autobusů, nákladních přívěsů a motocyklů.

Systém ICARIS EXPERT zaměřený na problematiku identifikací osobních a nákladních automobilů, autobusů, nákladních přívěsů, motocyklů a na rozkódování data výroby skel jednotlivých výrobců autoskel. Přístup do informačního systému ICARIS EXPERT je umožněn pouze obchodním partnerům Cebia na základě Smlouvy APC typu ICARIS EXPERT. Po uzavření této smlouvy pracoviště získá přístupová práva do níže uvedené internetové aplikace. O možnostech uzavření smlouvy a jejích podmínkách, prosím, kontaktujte telofonicky 222 207 207 nebo pomocí níže uvedeného formuláře.

Vstup do systému ICARIS EXPERT je prostřednictvím profesionálního informačního systému CebiaNET určeného pro partnery společnosti Cebia.

  • Základem celého informačního systému ICARIS EXPERT je rozsáhlá databázová podpora, jejíž podstatnou částí je detailní fotografická dokumentace jednotlivých značek a modelů.
  • Systém ICARIS EXPERT byl postaven na modelech osobních vozidel oficiálně prodávaných v České republice od roku 1996.
  • Postupně byly do systému doplňovány modely osobních vozidel přicházejících do ČR i jako individuální dovoz, modely nákladních vozidel a návěsů, modely autobusů a motocyklů.
  • V současné době systém obsahuje většinu značek a modelů pohybujících se na trhu v ČR a je neustále doplňován o nové modely všech výše uvedených kategorií.K základním identifikátorům, které každé vozidlo charakterizují a nikdy by na něm neměly chybět, patří ražené VIN na karoserii a typový štítek. Neexistuje prakticky žádný běžně dostupný materiál, který by přehledně popisoval a dokumentoval, kde se na vozidle nacházejí, jak mají vypadat a event. co mají obsahovat. Systém ICARIS EXPERT Vám právě takovou dokumentaci poskytne. Můžete pohledem zkontrolovat čistotu ražby jednotlivých znaků VIN s možností zkontrolovat i technologii provedení VIN (ražba, rytí, laser atd.). Můžete porovnat vzhled, materiál a formu zápisu dat a porovnat originalitu přichycení typového štítku. Systém ICARIS EXPERT dále umožňuje zkontrolovat i další identifikátory vozidla, pokud je jimi daný model od výrobce vybaven. Aplikace je také vybavena detailním rozkódováním data výroby skel od jednotlivých výrobců autoskel. V případě získání jakýchkoliv pochybností o originalitě identifikátorů vozidla, doporučujeme využít službu VINTEST, při které Cebia, spol. s r.o. toto vozidlo podrobí detailní kontrole a o této kontrole vystaví OSVĚDČENÍ VINTEST.