PROVĚŘENÍ PŮVODU V ZAHRANIČÍ PROVIN – Objednávka

 

Nechte si auto prověřit od expertů z Cebia! Máte-li zájem o prověření původu vozidla:

volejte 222 207 207

nebo

objednávejte on-line

nebo

objednávejte písemně - viz informace níže

nebo

vyplňte formulář níže a budeme Vás kontaktovat

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Zadejte svoje kontaktní údaje, naši pracovníci Vás budou co nejdříve kontaktovat:

Vyplňte jméno nebo název společnosti
Vyplňte e-mail ve správném formátu
Vyplňte telefon ve správném formátu
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů

* označené položky je povinné vyplnit

Objednávku můžete také zadat písemně:

 • osobně v sídle Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4
   každý pracovní den od 8,00 do 16,00 hodin,
 • faxem na číslo: 222 207 107,
 • e-mailem na adresu: objednavky@cebia.cz,
 • poštou na adresu: Cebia, spol. s r.o., zákaznické oddělení, Vyskočilova 1461/2a, 140 00  Praha 4
  .

Objednavka PROVIN.pdf (373 kB)


Písemnou objednávku vyplňte čitelně hůlkovým písmem (jako příklad vpravo uvádíme společnou objednávku služeb PROVIN a VINTEST) 

K písemné objednávce přiložte:

 1. kopii českého velkého TP vozidla,
 2. případně další doklady, které máte k dispozici (např. kopii původního zahraničního TP, doklad o odhlášení vozu v zahraničí zejména u vozidel z Francie a Itálie, ad.),
 3. doklad o zaplacení (kopii ústřižku složenky typu C, převodní příkaz), pokud není prověření placeno v hotovosti v Cebia, spol. s r.o. nebo pokud není dohodnuto jinak.

Jak zaplatit:

 1. složenkou typu "C" na adresu: Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00  Praha 4
 2. bankovním převodem: (neplaťte složenkou typu "A") číslo účtu: 478430763/0300 v.s.: posledních 5 čísel VIN, k.s.: 308

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cebia, spol. s r. o.,   Vás tímto jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), informuje o tom, že veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) osobami k tomu pověřenými za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět podnikání společnost Cebia, spol. s r.o., a to na dobu neurčitou.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.

V rozsahu ustanovení § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů jste oprávněn/a k přístupu ke shromažďovaným a zpracovaným osobním údajům týkajícím se Vaší osoby a na Vaši ochranu.

Svým podpisem potvrzujete, že jste byl/a náležitě informován/a o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu souhlasíte.

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813