Kontrolujeme:

 • Originalitu dokladů
 • Viditelné i skryté identifikátory
 • Originalitu provedení identifikátorů
 • Stopy po skrytých opravách karoserie
 • Neoprávněné zásahy do karoserie

O službě

Chcete mít 100% jistotu, že auto není nelegálně předělané?

VINTEST je fyzická prohlídka vozidla a kontrola všech jeho identifikátorů. Při kontrole se zjišťuje, zda jsou všechny identifikátory původní a nebyly neoprávněně změněny z důvodu zakrytí identity a původu vozidla.

Při prohlídce jsou kontrolovány nejen viditelné identifikátory, ale i skryté, o jejichž existenci často padělatelé vůbec neví. Kontrolovány jsou nejen uvedené údaje, ale především originalita jejich provedení.

Identifikátory jsou nejčastěji padělány u odcizených vozidel, či vozidel po těžkých haváriích složených ze dvou či dokonce více různých vozidel.

Ukázka padělání VIN vozidla
Ukázka složení havarovaných vozidel

Postup prohlídky

Prohlídku trvající obvykle 2-3 hodiny lze provést ve více než 20 pracovištích.

 1. Kontrola dokladů vozidla
 2. Měření tloušťky laku (volitelné)
 3. Kontrola identifikátorů
 4. Magneticko-prášková kontrola
 5. Fotodokumentace vozidla
 6. Vystavení osvědčení s hodnocením

Kontrola dokladů vozidla

 • Kontrola jejich originality
 • Ověření správnosti uvedených údajů
 • Ověření příslušnosti VIN k vozidlu

Měření tloušťky laku (volitelné)

 • Odhalení stop po skrytých opravách karoserie
 • Kontrola originality svarů v okolí VIN

Kontrola identifikátorů

 • Kontrola všech dílů nesoucích VIN či datum výroby
 • Kontrola sériového čísla motoru
 • Kontrola typového, výrobního a zákaznického štítku
 • Kontrola kódů bezpečnostních pásů a skel
 • Kontrola svárů karoserie a jejich plastové ochrany
 • Kontrola kódů a původnosti barev
 • Kontrola všech skrytých identifikátorů vozidla

Magneticko-prášková kontrola

 • Detekce zásahů do karoserie vozidla pomocí magnetické suspenze
 • Detekce neautorizovaných oprav karoserie
 • Detekce převaření VIN
 • Detekce zlomů materiálu po nekvalitně provedených opravách

Fotodokumentace vozidla

 • Fotodokumentace exteriéru a interiéru
 • Fotodokumentace viditelných identifikátorů
 • Fotodokumentace stop po poškození

Vystavení osvědčení s hodnocením

Kategorie „A“

Identifikátory vozidla jsou nepoškozené, není podezření ze spáchání trestného činu, údaje uváděné v dokladech k vozidlu odpovídají údajům na vozidle. Na identifikátorech vozidla nebyly nalezeny stopy druhotných úprav.

Splňuje-li vozidlo Kategorii „A“, poskytujeme 100% garanci výsledku provedené kontroly. Pokud by přesto policie v budoucnu takové vozidlo zajistila a nevratně jej majiteli odebrala z důvodu nepůvodnosti jeho identifikátorů, potom Cebia uhradí vlastníkovi plnou časovou hodnotu vozidla.

Kategorie „B“

Identifikátory vozidla jsou poškozené důsledkem venkovního zásahu, ale není podezření ze spáchání trestného činu.

Kategorie „b“

Identifikátory vozidla obsahují viditelné znaky venkovního zásahu – existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Kategorie „C“

Údaje v dokladech k vozidlu se odlišují od údajů nalézajících se na vozidle, ale není podezření ze spáchání trestného činu, rozdíl pravděpodobně pochází z chybného zápisu vykonaného orgánem státní správy. Na identifikátorech vozidla nebyly nalezeny stopy druhotných úprav.

Kategorie „c“

Doklady k vozidlu jsou falešné anebo částečně zfalšované – existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Viditelné identifikátory

 • Ražba VIN
 • Typový štítek
 • Štítek VIN za čelním sklem
 • Zákaznický štítek

Skryté identifikátory

 • Díly se zkráceným VIN či interními kódy výrobce
 • Bývají na méně přístupných nebo skrytých místech pro potřebu výrobce při výrobě vozidla

Jestliže Vám někdo předkládá např. při prodeji vozidla OSVĚDČENÍ o provedení služby VINTEST v Cebia, doporučujeme vždy si bezplatně ověřit jeho pravost zde (24 h denně / 7 dní v týdnu). Naše společnost bohužel každý měsíc zachytí v ČR průměrně 40-50 ks padělaných OSVĚDČENÍ.

Ceník

Služba
 • Osobní a užitková vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t
 • Motocykly
 • Nákladní vozidla a autobusy o celkové hmotnosti nad 3,5 t
 • Přívěsy a návěsy
 • Stavební a zemědělské stroje
3 950 Kč
Protokol o měření tlouštky laku s vyznačením opravovaných částí vozidla (nelze objednat samostatně) 400 Kč
Příplatek za provedení služby VINTEST v míste bydlište, v autobazaru nebo u prodejce
Praha 600 Kč
Čechy 1 200 Kč
Morava 1 800 Kč

Časté dotazy

Otázky, které nám položili zákazníci před vámi

Jak dlouho prohlídka vozidla trvá?

Prohlídka VINTEST obvykle trvá 2 až 3 hodiny. Kontrola má přesně daný metodický postup, při kterém technici využívají řadu přístrojů a softwarových aplikací pro měření a porovnání identifikátorů.

Je vozidlo při prohlídce rozebíráno?

Prohlídka je nedestruktivní. Aby bylo možno kvalitně zkontrolovat některé identifikátory, je potřeba si je v několika málo případech zpřístupnit. Vždy se ale jedná o úkony běžně prováděné v každém autoservisu. Pro případ poškození vozidla při prohlídce VINTEST jsou všechna pracoviště pojištěna.

Mohu být prohlídce přítomen?

Bohužel ne. Často kontrolujeme identifikátory, o jejichž existenci padělatelé dosud neví. V našem zájmu i v zájmu našich zákazníků je umístění takových identifikátorů padělatelům neodhalit.

Lze provézt prohlídku i mimo autorizované pracoviště?

Ano, lze. V případě, že vozem nechcete nebo dokonce nemůžete vjet na pozemní komunikace, lze provést prohlídku tam, kde se vozidlo nachází.

Co se stane v případě zjištění padělaných identifikátorů?

Povinností společnosti Cebia je informovat Policii ČR a objednatele služby. Policie ČR následně vyzve držitele vozidla k podání vysvětlení, případně může vozidlo na nezbytně dlouhou dobu zajistit pro další úkony trestního řízení. Další postup se pak řídí příslušnými zákony.

Co dělat v případě zrezlé ražby VIN?

Jediná možnost je vyrazit VIN náhradní technologií. Před tím je však nutné kontaktovat místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností s žádostí o provedení ražby VIN náhradní technologií. Pokud je požadována bezpečná identifikace vozidla, je možné podstoupit prohlídku VINTEST. Službu VINTEST provádíme na pracovištích po celé ČR.

Nenašli jste odpověď na něco, co vás zajímá? Napište nám a rádi vám poradíme

Kontaktní formulář

Objednávka

Pro objednání prosím vyplňte formulář, případně nás kontaktujte na čísle +420 222 207 888. Služba je prováděna ve více než 20 pracovištích, jejichž seznam naleznete zde. Prohlídku lze provést i mimo pracoviště po individuální domluvě.

 1. Cena služby v základu 3 950 Kč
 2. Příplatek za provedení služby v místě bydlište
3 950 Kč