Nonstop linka pro nahlášení odcizení vozidla: +420 222 207 222


Postup v případě odcizení vozidla

  1. Neprodleně nahlaste odcizení vozidla pracovišti HelpDesk OCIS prostřednictvím nonstop linky: +420 222 207 222.
  2. Pracovník s vámi vyplní formulář „Nahlášení odcizení vozidla do Systému OCIS“ a domluví s vámi další postup. Formulář můžete vyplnit i sami (ke stažení zde) a poslat nám ho na ocisonline@cebia.cz .
  3. Informace o odcizení bude zaregistrována do Systému OCIS s příznakem „vozidlo pohřešováno“.
  4. Oznamte odcizení vozidla policii, nahlaste, že je vůz registrován v Systému OCIS a oznamte, že je vybaven značením skel kódem – pískováním nebo leptáním.
  5. Zašlete na pracoviště HelpDesk OCIS kopii protokolu o trestním oznámení sepsaného s policií. Příznak vozidla v Systému OCIS tím bude změněn na „vozidlo odcizeno“.
  6. Zpráva o odcizení vozidla se díky informačním a komunikačním kanálům Cebia stane přístupnou nejen široké motoristické veřejnosti, ale i našim partnerům jako jsou pojišťovny, leasingové společnosti, autorizovaní prodejci, bazary a servisy, a to v ČR i zahraničí.

Co je to HelpDesk OCIS?

HelpDesk OCIS je nepřetržitý dispečink pokrádežového servisu společnosti Cebia pro nahlašování pohřešovaných či odcizených vozidel.

Klientům, kteří využívají službu FLEX a jejichž vozidlo je zaregistrováno v Systému OCIS, poskytuje dispečink v případě odcizení vozidla bezplatné využití služeb:

  • Registrace údajů o odcizení vozidla do Systému OCIS
  • Okamžité předání informací o odcizení všem partnerům Systému OCIS
  • Bezplatná doprava nalezeného vozidla ze zahraničí do ČR

Cena dopravy odcizených vozidel nalezených mimo ČR je často tak vysoká, že řadě motoristů zcela znemožní navrácení vozidla. Tyto náklady za klienty využívající službu FLEX hradí v plné výši společnost Cebia.