Služba FLEX systému OCIS

Každé vozidlo s provedeným bezpečnostním značením skel je registrováno v mezinárodním informačním Systému OCIS (Open Car Information System). V prvním roce po registraci je navíc automaticky nastavena ke každému vozidlu služba FLEX, která umožňuje čerpat nadstandardní výhody Systému OCIS.

V rámci služby FLEX, v případě kdy dojde k odcizení registrovaného vozidla, podnikne Cebia tyto aktivní kroky podporující rychlé nalezení a navrácení ztraceného automobilu:

 

  • Zaregistrují se údaje o odcizení vozidla do Systému OCIS s příznakem „vozidlo pohřešováno“ / „vozidlo odcizeno“ 
  • Okamžitě je předána informace o odcizení vozidla do zahraničí všem národním partnerům Systému OCIS, kteří se zabývají vyhledáváním a navracením odcizených vozidel
  • Cebia bezplatně zajistí administrativní kroky a dopravu nalezeného vozidla  ze zahraničí zpět do ČR

 V souladu s aktuálně platným zněním „Všeobecných podmínek pro registraci vozidla v Systému OCIS“ má každý zákazník právo si službu FLEX prodloužit na další roční období úhradou poplatku 210 Kč a Cebia má povinnost mu tuto možnost nabídnout. 

Všeobecné podmínky OCIS.pdf (138 kB) 

Pokud potřebujete bližší informace k prodloužení platnosti služby FLEX Vašeho vozidla, nebo chcete zaregistrovat aktuální data do Systému OCIS, vyplňte prosím tento Formulář – obratem Vás budeme kontaktovat.


* označené položky je povinné vyplnit