Služba FLEX systému OCIS

Každé vozidlo s provedeným bezpečnostním značením skel je registrováno v mezinárodním informačním Systému OCIS (Open Car Information System). V prvním roce po registraci je navíc automaticky nastavena ke každému vozidlu služba FLEX, která umožňuje čerpat nadstandardní výhody Systému OCIS.

V rámci služby FLEX, v případě kdy dojde k odcizení registrovaného vozidla, podnikne Cebia tyto aktivní kroky podporující rychlé nalezení a navrácení ztraceného automobilu:

 

  • Zaregistrují se údaje o odcizení vozidla do Systému OCIS s příznakem „vozidlo pohřešováno“ / „vozidlo odcizeno“ 
  • Okamžitě je předána informace o odcizení vozidla do zahraničí všem národním partnerům Systému OCIS, kteří se zabývají vyhledáváním a navracením odcizených vozidel
  • Cebia bezplatně zajistí administrativní kroky a dopravu nalezeného vozidla  ze zahraničí zpět do ČR

 V souladu s aktuálně platným zněním „Všeobecných podmínek pro registraci vozidla v Systému OCIS“ má každý zákazník právo si službu FLEX prodloužit na další roční období úhradou poplatku 210 Kč a Cebia má povinnost mu tuto možnost nabídnout. 

Všeobecné podmínky OCIS.pdf (138 kB) 

Pokud potřebujete bližší informace k prodloužení platnosti služby FLEX Vašeho vozidla, nebo chcete zaregistrovat aktuální data do Systému OCIS, vyplňte prosím tento Formulář – obratem Vás budeme kontaktovat.

Vyplňte jméno nebo název společnosti
Vyplňte e-mail ve správném formátu
Vyplňte VIN vozidla ve správném formátu
Vyplňte telefon ve správném formátu
Vyplňte zprávu
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů

* označené položky je povinné vyplnitInformace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje odeslané z tohoto formuláře jsou využívány pouze pro účel kontaktování pracovníkem Cebia, který Vás bude informovat o podrobnostech poskytovaných služeb. Takto získané kontaktní údaje Cebia dále nevyužívá, neukládá je do svých databází a ani je nepředává třetím stranám. O zpracování osobních údajů v Cebia se více dozvíte zde.

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813