Značení oken - postup

Postup při značení oken v Autorizovaném Pracovišti Cebia

Registrace údajů o vozidle do Systému OCIS

Vystavení "OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS" a plastové Identifikační karty OCIS dle technického průkazu.

Systém SBZ OCIS

Systém EUROVIN OCIS


Příprava vozidla - umístění kódů na okna vozidla
Provedení samotného značení oken vozidla - vybroušení kódů pískovací pistolí


Vozidlo zajištěné značením oken

SBZ OCIS final EUROVIN OCIS final

Provedení značení oken - leptáním - SOZ OCIS

Příprava vozidla - umístění kódů na okna vozidla

Nanesení leptacího gelu


Očištění skla od leptacího gelu


Sejmutí šablony


Vozidlo zajištěné značením oken
soz