Značení oken - postup

Postup při značení oken v Autorizovaném Pracovišti Cebia

Registrace údajů o vozidle do Systému OCIS

Vystavení "OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS" a plastové Identifikační karty OCIS dle technického průkazu.

Systém SBZ OCIS

Systém EUROVIN OCIS


Příprava vozidla - umístění kódů na okna vozidla
Provedení samotného značení oken vozidla - vybroušení kódů pískovací pistolí


Vozidlo zajištěné značením oken

SBZ OCIS final EUROVIN OCIS final

Provedení značení oken - leptáním - SOZ OCIS

Příprava vozidla - umístění kódů na okna vozidla

Nanesení leptacího gelu


Očištění skla od leptacího gelu


Sejmutí šablony


Vozidlo zajištěné značením oken
soz


Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813