„Velmi si cením získaného ocenění. Je to zpráva pro naše zákazníky, ale i spolupracující společnosti z řad prodejců automobilů, leasingových společností a pojišťoven, že jsme pro ně partner s vysokou finanční i nefinanční bonitou. A to je důležitá informace hlavně v dnešní nestabilní době. Cebia je společnost bez rizika úpadku, bez finančního zadlužení, s významným postavením na trhu a v neposlední řadě i se zárukou kvality poskytovaných služeb,“ říká Ing. Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce rizika jejího úpadku. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A.

Hodnocení AAA- Excelentní: Stabilní společnosti, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku.


Cebia, spol. s r.o., je leader na trhu v prověřování původu a historie vozidel. Společnost dlouhodobě pomáhá motoristům s bezpečným nákupem ojetých vozidel. Cebia nabízí vedle komplexní služby AUTOTRACER, která je dostupná on-line na cz.cebia.com, řadu dalších služeb pro prověřování původu a originality vozidel.

Cebia zajišťuje různé formy zabezpečení vozidel, mj. bezpečnostní značení oken OCIS a satelitní systémy Cebia SAT a UNIQA SafeLine. Společnost je výhradním představitelem Systému OCIS (Open Car Information System) v ČR. Systém OCIS používají partneři Cebia po celém světě jako nástroj pro evidenci a výměnu dat o vozidlech.

Od roku 2009 je společnost Cebia držitelem certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2008.