SOS tlačítkoJednotka UNIQA SafeLine Easy BT je vybavena bezdrátovým SOS tlačítkem, které je umístěné v kabině vozidla. Správná pozice tlačítka je taková, aby bylo v dosahu řidiče, nebylo na teplotně exponovaném místě a ničemu a nijak nepřekáželo.                                               

Smyslem tlačítka je rychlé přivolání pomoci asistenční služby v případě jakékoli krizové situace na silnici: Náhlé nevolnosti řidiče, poruchy vozidla, účasti u nehody nebo jiné nouze. 

Stiskem SOS tlačítka na cca 2 vteřiny se aktivuje monitorovací systém na pracovišti operátora asistenční služby, který vidí aktuální polohu vozidla, kontaktuje zpět řidiče na jeho zaregistrovaných tel. číslech a organizuje potřebnou pomoc

Co dělat, když Vám přišla SMS zpráva o téměř vybité baterii SOS tlačítka? 

Živostnost baterie v tlačítku je minimálně 2 roky. Výměnu je většinou možné zvládnout svépomocí:

 1. Pro výměnu si připravte novou baterii typu CR2430 Lithium 3V.

 2. Tlačítko rozevřete v místě drážky na jeho obvodu prsty, nebo použitím drobného nástroje.
  otevření krytu
 3. Vyjměte původní baterii jejím vysunutím ke straně a zasuňte baterii novou. Baterii orientujte plusovým pólem tak, jak je uvedeno na obrázku. Pro vysunutí baterie nepoužívejte kovové nástroje, mohlo by dojít ke zkratu na elektronice tlačítka.
  vložení baterie
 4. Tlačítko s novou baterií je nutné aktivovat. Ve vozidle jej stiskněte a podržte po dobu 1 sec. Po stisknutí tlačítka nebude následovat žádná odezva, ale od té chvíle je tlačítko připraveno k použití v případě potřeby.  

Co dělat, když Vám přišla SMS zpráva, že SOS tlačítko nebylo nalezeno? 

Důvody této informační zprávy mohou být tři:

 1. Tlačítko není umístěno ve vozidle
  Přesvědčte se, že je tlačítko správně umístěno a přilepeno ve vozidle. Pokud ho nemůžete nalézt, kontaktujte pracoviště, které provádělo instalaci.

 2. Tlačítko má zcela vybitou vnitřní baterii
  Pouze pokud jste v minulých dnech obdrželi informační zprávu o téměř vybité baterii, přistupte k její výměně dle návodu v předchozím odstavci. 
 3. Tlačítko není uvedeno do provozu
  Tlačítko je pravděpodobně ve „spícím“ režimu. Je potřeba ho krátkým stiskem na přibližně 1 sec. uvést do provozu. Nebude následovat žádná odezva, ale pokud v následujících dnech obdržíte opět stejnou informační SMS zprávu, kontaktujte oddělení technické podpory.

  Technická podpora SafeLine: +420 222 207 444,  e-mail: safeline@cebia.cz.