Co je registr dlužníků? 

V České republice je provozováno několik databází shromažďující informace o osobách zatížených dluhy nebo se špatnou platební morálkou. Tyto registry slouží pro kontrolu, zda je osoba schopná dostát svým závazkům, či zda může nakládat se svým majektem. Vedle bankovních registrů je velmi důležitou databází Centrální evidence exekucí (CEE), kterou provozuje Exekutorská komora České republiky

Výpis z Centrální evidence exekucí získáte na webu exekuce.cebia.cz 

Centrální evidence exekucí 

V Centrální evidenci exekucí jsou informace o probíhajících exekucích právnických i fyzický osob. Nahlížet do evidence může kdokoliv, každý dotaz do evidence je však zpoplatněn. V Centrální evidenci exekucí lze vyhledávat: 

Exekuce zkontrolujete jednoduše online a bez registrace na webu exekuce.cebia.cz

Výpis exekucí

Výsledkem dotazu do Centrální evidence exekucí je výpis probíhajících exekucí, pokud byly nějaké nalezeny.

Prehled_exekuci

U každé exekuce si lze také zobrazit její detail, ve které jsou uvedeny všechny důležité informace jako například:

  • Datum založení, datum vložení, datum zápisu
  • Název exekutorského úřadu
  • Jednorázová peněžitá povinnost
  • Pravidelně splácená peněžitá povinnost

Detail_exekuce

Kdo může do registru dlužníků nahlížet? 

Do registru dlužníků provozovaným Exekuční komorou České republiky může nahlížet každý (třeba na tomto webu). Nejčastěji pak registr využívají:

  • Banky a úvěrové společnosti
  • Leasingové společnosti
  • Nebankovní poskytovatelé úvěrů
  • Prodejci ojetých vozidel 
  • Realitní makléři 

Dluhy kontrolujte pravidelně

Pokud se vy nebo vaši blízcí nacházejí v tíživé finanční situace, je dobré stav exekucí kontrolovat na pravidelné bázi a dle jejich výše zbývajících dluhů plánovat rodinné finance. 

Centrální registr dlužníků (CERD)

Centrální registr dlužníků (CERD) je soukromý projekt ovládaný firmou registrovanou v USA. S registrem nespolupracuje žádná z českých bank a doklady o bezdlužnosti vydávané CERD také žádná z finančních institucí neuznává

Před projektem opakovaně varovala Česká obchodní inspekce (ČOI) a uložila mu taktéž pokutu. CERD je obviňován ze systematického využívání klamavých praktik. Více o Centrálním registru dlužníků naleznete zde.