Co je rejstřík exekucí? 

Rejstřík exekucí databáze obsahující informace o probíhajících exekucích. Nejdůležitějším rejstříkem exekucí je v České republice Centrální evidence exekucí (CEECR), kterou spravuje Exekutorská komora České republiky

Do Centrální evidence exekucí lze nahlížet na webu exekuce.cebia.cz 

Informace obsažené v rejstříku exekucí

Do Centrální evidence exekucí musí ze zákona soudní exekutoři povinně vkládat informace o všech probíhajících exekucích. Nahlížet do evidence může kdokoliv, dotaz je však zpoplatněn. V exekučním rejstříku lze zkontrolovat fyzické i právnické osoby, které lze vyhledávat na základě: 

Přistupovat do exekučního rejstříku lze jednoduše online a bez registrace na stránkách exekuce.cebia.cz

Výsledek hledání v exekučním rejstříku

Po vyhledání osoby v Centrální evidenci exekucí získáte přehled probíhajících exekucí, pokud nějaké existují. 

Prehled_exekuci

V dalším kroku lze získat podrobné informace k jednotlivým exekucím (název exekutorského úřadu, jednorázová peněžitá povinnost, pravidelná peněžitá povinnost a další).

Detail_exekuce

Jaké údaje v rejstříku exekucí nenaleznete

Centrální evidence exekucí neobsahuje informace o exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, zdravotními pojišťovnami a finančními úřady. 

Pozor na neoficiální registry! 

Při kontrole dluhů se můžete setkat s Centrálním registrem dlužníků (CERD). Jedná se o neoficiální registr, se kterým nespolupracuje žádná z českých bank a doklady vydávané CERD taktéž žádná z českých finančních insitucí neuznává

Před Centrální registrem dlužníků opakovaně varovala Česká obchodní inspekce, zároveň je CERD obviňován ze systematického využívání klamavých praktik a nekalé reklamy (více informací zde).