Centrální evidence exekucí 

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný registr provozovaný Exekutorskou komorou ČR. Evidenci využívají exekutoři k zapisování informací o vedených exekučních řízeních fyzických i právnických osob. Nahlížení do registru je dle platné vyhlášky zpoplatněno. 

CEE neobsahuje údaje o exekucích vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. 

Jak získat výpis exekucí

Jelikož je Centrální evidence exekucí veřejným registrem, může do něj každý svobodně nahlížet. Zkontrolovat v něm tak můžete nejen sebe, ale i kohokoliv jiného. 

Výpis exekucí online na exekuce.cebia.cz 

Nejjednodušší způsob jak získat výpis exekucí z Centrální evidence exekucí je on-line kontrola na webu exekuce.cebia.cz

Vyhledávat subjekty lze:

Co obsahuje výpis exekucí

Nahlížení do Centrální evidence exekucí je dvoukrokové. V prvním kroku kontroly získáte informace: 

 • Počet nalezených exekucí
 • Spisové značky exekucí
 • Popis exekuce
 • Identifikace subjektu, na který je exekuze vedena

V druhém kroku lze prohlížet detail konkrétní exekuce, ve kterém získáte všechny další důležité informace:

 • Datum založení, vložení a zápisu
 • Název exekutorského úřadu
 • Jednorázová peněžitá povinnost
 • Pravidelně splácená peněžitá povinnost
 • Název soudu
 • Informace a popis dokumentu 

K čemu je dobrý výpis exekucí

Výpis z Centrální evidence exekucí pro vás může obsahovat cenné informace, když:

 • Pronajímáte nemovitost a nechcete riskovat exekuční řízení nájemce
 • Kupujete nemovitost a chcete mít jistotu, že není součástí exekučního řízení
 • Kupujete automobil a chcete mít jistotu, že vám nebude zabaven protože je součástí exekučního řízení
 • Chcete se ujistit, že proti vám není vedeno exekuční řízení