On-line kalkulačka exekuce

Výpočet exekuce pro rok 2024 provedete jednoduše přímo na stránkách Exekutorské komory ČR. Stačí vyplnit výši čisté mzdy, počet dětí, zda máte manžela/manželku a zda máte přednostní pohledávky dle § 279 odst. 2 OSŘ (více o nich níže). 

Pro výpočet exekuce použijte on-line kalkulačku v tomto odkazu

Přednostními pohledávkami dle § 279 odst. 2 OSŘ jsou:

 • pohledávky výživného,
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • pohledávky náhrady újmy umýslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění, 
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pohledávky pojistného na úrazové pojištění a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

On-line výpis exekuce

Chcete-li zkontrolovat své probíhající exekuce, nebo i exekuce jiné osoby, lze to jednoduše on-line v Centrální evidenci exekucí provozované Exekutorskou komorou ČR. Cebia umožňuje nahlížet do tohoto "registru dlužníků" on-line na stránkách exekuce.cebia.cz

Pro kontrolu exekucí klikněte zde.

Zkontrolovat si můžete kohokoliv a výpis exekuce je k dispozici okamžite. Vyhledávat v registru lze podle: 

Co výpis exekuce obsahuje? 

Samotná kontrola exekucí má dva kroky. Po zadání údajů o hledané osobě zjistíte:

 • Počet probíhajících exekucí
 • Jejich spisové značky
 • Jejich základní popis
 • Bližší identifikační údaje osoby, na kterou je exekuce vedena (většinou adresa)

V druhém kroku pak můžete prohlížet detaily jednotlivých exekucí, v nichž nejčastěji najdete: 

 • Datum založení, vložení a zápisu exekuce
 • Název příslušného exekutorského úřadu
 • Jednorázová peněžitá povinnost
 • Pravidelně splácená peněžitá povinnost
 • Název příslušného soudu
 • Informace k dokumentu

Proč kontrolovat exekuce

Pokud jste zatíženi jednou nebo více exekucemi, je dobré si pravidelně kontrolovat jejich stav v registru a na jeho základě plánovat své výdaje. Kontrola exekucí je důležitá i v dalších životních situacích: 

 • Neschálený úvěr - pokud vás v bance odmítli, může za tím stát exekuce, o které ani nemusíte vědět. 
 • Kontrola dětí - je to nepříjemné, ale i vaše děti se mohou snadno dostat do exekuce. Stačí i jedna zapomenutá pokuta z MHD. 
 • Pronájem nemovitosti - určitě nechcete, aby vaši nemovitost navštívil exekutor a zabavil nábytek či jiné vybavení. Proto si vždy zkontrolujte, zda není nový nájemce v exekuci. 
 • Nákup automobilu - pokud je prodejce vozidla v exekuci, nesmí se svým majetkem nijak nakládat. Pokud byste si od něj koupili vozidlo, je velmi pravděpodobné, že by vám jej exekutor zabavil i přes platnou kupní smlouvu. 

Pro kontrolu exekucí klikněte zde.