PROVĚŘENÍ PŮVODU V ZAHRANIČÍ PROVIN – Ceny a služby

Ceník platný od 1. 1. 2013

Ceny platí pro prověření 1 vozidla v 1 státě podle výběru zákazníka

Země prověřeníCena s DPH     Termín provedení prověrky *

SRN
USA, Kanada
Itálie
Francie
Rakousko
Švýcarsko
Lichtenštejnsko

Polsko
Belgie
Dánsko
Finsko
Maďarsko
Slovensko
Rusko

Nizozemsko
Portugalsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
Lucembursko
Ukrajina

2.370 Kč 3 - 6 dní
ČR 1.460 Kč 2 dny
Zjištění země původu (příplatek k ceně prověření) 605 Kč 3 – 6 dní

* Termín provedení prověrky je počet pracovních dní od objednání a zaplacení do předání výsledku zákazníkovi, přičemž den doručení objednávky se nepočítá.

Expresní příplatky*      Cena s DPH

Zkrácení prověření na 2 dny

(příklad: objednávka podána v pondělí mezi 8,00-16,00 hod., výsledek ve středu do 17,00 hod.)
1.200 Kč

Zkrácení prověření na 1 den

(příklad: objednávka podána v pondělí mezi 8,00-12,00 hod., výsledek v úterý do 17,00 hod.)
2.400 Kč

Zkrácení prověření na 5 hodin

(Podmínkou je nutná tel. konzultace předem. Po schválení nutno zadat objednávku do 11,00 hod., výsledek
do 17,00 hod.)
4.000 Kč
Druhopis OSVĚDČENÍ na počkání 100 Kč

* Expresní příplatek za prověření 1 vozidla v 1 státě dle výběru zákazníka je nutno přičíst k ceně prověření; urychlení prověření není možné, pokud není známa země původu vozidla.


Jak zaplatit:

  1. složenkou typu "C" na adresu: Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
  2. bankovním převodem: (neplaťte složenkou typu "A") číslo účtu: 478430763/0300 v.s.: posledních 5 čísel VIN, k.s.: 308