PROVĚŘENÍ PŮVODU V ZAHRANIČÍ PROVIN – FAQ

Chci si zakoupit ojeté vozidlo a chci mít 100% jistotu, že o své peníze nepřijdu. Doporučujete provést prověření jeho původu PROVIN nebo prověření původnosti jeho identifikátorů VINTEST?

Obezřetnost při nákupu vozidla je vždy na místě. Většinou se jedná o větší investici, a proto vždy doporučujeme nejprve fyzicky prověřit původnost identifikátorů vozidla - služba VINTEST. Jestliže budou identifikátory v pořádku a shodné s údaji v technickém průkaze, teprve pak přistoupit k prověření původu - službě PROVIN.

Jakou dává Cebia záruku na prověření původu vozidla - službu PROVIN?

Obsahem služby PROVIN je dokladová prověrka prováděná na základě údajů o vozidle se rozumí zjištění, zda vozidlo s udanými identifikačními znaky není, v době provádění prověrky, evidováno v informačním systému daného státu jako odcizené. Tato informace však nezaručuje 100% jistotu toho, že vozidlo není odcizeno, a to z několika důvodů: 1. majitel vozidla tuto skutečnost k datu provádění prověrky na policii nenahlásil (z důvodu dlouhodobé nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, apod.), 2. přestože majitel vozidla ohlásil odcizení, údaje o tom k datu prověření nebyly do informačního systému zaneseny, 3. při zadávání údajů do informačních systémů v zahraničí (ISOV a ISRV) došlo k pozměnění identifikačních údajů vozidla (VIN, č. motoru), 4. identifikační znaky prověřovaného vozidla byly venkovním zásahem pozměněny a neodpovídají skutečnosti; skutečné údaje mohou být zjištěny pouze při detailní prohlídce vozu (např. pomocí systému VINTEST).

Můžete prověřit vozidlo bez jakéhokoli dokladu?

Ano, můžeme. Technický průkaz je nutný pro kontrolu technických údajů vozidla. Nemáte-li jej, vyplňte čitelně objednávku, identifikační údaje nejlépe až po Vaší kontrole přímo na vozidle. Na objednávku napište, že nemáte žádný doklad k dispozici.

Chci si prověřit vozidlo a mám k němu nejen český technický průkaz, ale i originální německý. Mám přiložit k objednávce kopie obou?

Určitě ano. Vaše objednávka bude vyřízena rychleji.

Bude Cebia informovat Policii ČR, když se prověřením mého auta zjistí, že je evidováno v zahraničí jako odcizené?

Podle platných zákonů České republiky Cebia vždy informuje o této skutečnosti Policii ČR, protože existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Doporučíte mi koupi automobilu, o kterém kamarád zjistil, že není kradené v SRN?

Rozhodně s touto informací vozidlo nekupujte. Zjištění, že auto není kradené v SRN, samozřejmě nestačí. Vozidlo mohlo být odcizeno v jiné zemi. Je třeba potvrdit, zdali vozidlo bylo v SRN přihlášeno a řádně odhlášeno. V případě, že se zjistí, že vozidlo nebylo v SRN nikdy přihlášeno, je třeba nejdříve zemi původu nalézt.

Vozidlo má v České republice již vystaven český technický průkaz a mělo v ČR jednoho majitele. Může být takový automobil v zahraničí odcizený?

Bohužel je to možné. Referáty dopravy magistrátů a okresních úřadů nemají možnost v zahraničí zjistit, zda je či není vozidlo odcizené.

Mohu se spolehnout na údaje o zemi původu deklarované v českém technickém průkazu? V technickém průkazu je uvedeno, že vozidlo bylo dovezeno z Belgie. Jak to, že tam nebylo nikdy přihlášeno?

Většinou se na údaje o zemi původu deklarované v českém technickém průkazu můžete spolehnout, ale 100% jistota zde není. V rámci EU mohlo být vozidlo z důvodu lepších podmínek prodeje převezeno např. do Belgie či Nizozemska, a teprve odtud importováno do ČR. Tak se opravdu často stává, že automobil je dovezen z Belgie, přičemž registrován byl v Lucembursku nebo ve Francii.

Jak je možné, že vozidlo bylo evidováno ještě v SRN a současně již několik měsíců v ČR?

Je-li vozidlo v SRN odhlášeno tzv. "přechodně" a vyvezeno, dojde automaticky k jeho trvalému odhlášení za 18 měsíců. Prověřením se pak např. zjistí, že vozidlo bylo v SRN do června 2004, zatímco v ČR je již od ledna 2003.

Můžete prověřit vozidlo, které má druhopis českého technického průkazu?

Ano, prověříme původ vozidla i s druhopisem technického průkazu.

Český technický průkaz deklaruje první registraci vozidla v roce 2000. Jak je možné, že jeho prověřením zjistíte, že v zahraničí jezdilo již o rok (i více) dříve?

Velmi často v posledních letech dochází k tzv. "omlazování" vozidel, resp. k "upravování" dokladů. Omlazování je také dalším důvodem prověřování vozidel, neboť dochází ke kuriózním příhodám, kdy zákazník prodá auto z důvodu jeho stáří a koupí si další ale ještě starší - silně omlazené vozidlo. Časté je omlazování o jeden až dva roky, ale jsou případy čtyř, pěti i sedmi let!

Ve velkém technickém průkazu není uvedena žádná země dovozu, jak mám vyplnit objednávku?

Nejdříve se pokuste zjistit, např. v autobazaru, od dovozce nebo od předchozího majitele, odkud bylo vozidlo dovezeno. Pokud se Vám to nepodaří a nemáte možnost od původního majitele ji už zjistit, pak objednáte u nás zjištění země původu. Do kolonky „dovoz“ napište otazník, křížem škrtněte všechny tři sloupce zemí na objednávce. Prověření takového vozidla je podstatně složitější, proto je také dražší - viz ceník.

Je možné provést prověření telefonicky?

Ne, protože neexistuje žádná světová či evropská centrální evidence všech registrovaných vozidel, do které bychom se mohli on-line podívat. Při prověření je vždy nutno se dotázat přímo v zemi původu vozidla, kde zjišťujeme nejen informace o odcizení vozidla, ale především o registraci vozidla a jeho řádném odhlášení.

Jak dlouho prověření původu trvá a kolik to stojí?

Termín provedení prověrky je dán počtem pracovních dní od objednání a zaplacení do předání výsledku (tj. OSVĚDČENÍ), přičemž den doručení objednávky (do 15.30 hod.) se nepočítá. Máte-li zájem o urychlení prověření, je to možné pouze po uhrazení expresního příplatku, který se vždy připočítává k základní ceně za samotné prověření.

Příklad prověření v SRN:

  • termín 3-6 dní - cena 2370 Kč
  • termín 2 dny - cena 2370 Kč + příplatek 1200 Kč = celkem 3570 Kč
  • termín 1 den - cena 2370 Kč + příplatek 2400 Kč = celkem 4770 Kč
  • termín 5 hodin (pouze po předchozí tel./osobní dohodě!) - cena 2370 Kč + příplatek 4000 Kč = celkem 6370 Kč