Fyzická prohlídka vozidla VINTEST - FAQ

Proč prověřování původnosti identifikátorů vozidel technologií VINTEST trvá 2-3 hodiny?

Prověřování identifikátorů nepředstavuje pouze vizuální kontrolu VIN raženého do karoserie. Kontroluje se řada dalších identifikátorů viditelných i skrytých (typový štítek, montážní štítek, zákaznický štítek, číslo motoru, VIN pod čelním sklem, spojení dílu s VIN, ad.), hodnotí se kód barvy a tloušťka laku na jednotlivých dílech karoserie, kódy skel, roky výroby jednotlivých dílů a další pomocné identifikátory. Jde o přesně daný metodický postup, který využívá řadu přístrojů a softwarových aplikací pro měření a porovnávání jednotlivých identifikačních znaků. Teprve společným vyhodnocením jednotlivých kontrol lze stanovit jednoznačný výsledek.

Proč není pracoviště provádějící službu VINTEST v našem městě?

Cebia se snažila rovnoměrně pokrýt území České republiky a vybrat jednotlivá pracoviště tak, aby byla v nejlidnatějších oblastech dosažitelnost maximálně cca 60 km. Není možné zřídit takováto pracoviště v každém městě, neboť pořízení a provozování technologie VINTEST je technologicky a finančně náročné. V případě požadavku zákazníka Cebia rovněž poskytuje služby technologie VINTEST na jakémkoli místě ČR (např. v místě bydliště, v autobazaru nebo u prodejce), a to pomocí mobilní výjezdové skupiny. Ceny této služby jsou uvedeny v ceníku.

Na mém vozidle je vyrezlá ražba VIN. Jak mám postupovat?

V případě koroze ražby VIN či razné plochy je způsob řešení nápravy pouze jediný  -  ražba VIN náhradní technologií.

Provedení ražby VIN náhradní technologií lze provést až na základě rozhodnutí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, po bezpečné identifikaci vozidla a na základě podané žádosti provozovatele vozidla.

  • Provedeme pomocí služby VINTEST (prověření původnosti identifikátorů vozidla) bezpečnou identifikaciVašeho vozidla

  • Vystavené Osvědčení VINTEST Dopravní úřady akceptují 

  • Pro službu VINTEST máme pracoviště po celém území ČR

Budete mi na vozidle něco rozebírat?

Celá technologie VINTEST je nedestruktivní proces, ale aby bylo možno kvalitně zkontrolovat některé identifikátory, je potřeba si je v několika málo případech zpřístupnit. Jedná se však o běžné úkony, které se provádějí v každém autoservisu. Pokud by ale přesto k poškození Vašeho vozidla došlo, jsou Cebia a všechna její autorizovaná pracoviště provádějící službu VINTEST pro tyto případy pojištěna a veškerá škoda by Vám byla uhrazena.

Mohu být přítomen kontrole identifikátorů?

Originální know-how technologie VINTEST je vlastnictvím společnosti Cebia a není možno prozrazovat postup a technologické metody třetím osobám. Hrozí totiž riziko, že by se případný padělatel poučil a zdokonalil a další vozidlo "z jeho dílny" by bylo obtížněji kontrolovatelné

Co se stane v případě, že bude zjištěno pozměnění některého z identifikátorů a vozidlo tak bude zařazeno do kategorie "b"?

Povinností společnosti Cebia je o této skutečnosti informovat Policii ČR a objednatele služby. Policie ČR následně vyzve držitele vozidla k podání vysvětlení, a pokud je potřeba, může po dobu nezbytně nutnou zajistit vozidlo k zajištění důkazů a ke kontrole identifikátorů. Další postup pak upravují zákony České republiky.Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813