Fyzická prohlídka vozidla VINTEST - identifikátory vozidla

Identifikátory viditelné:

  • Ražba VIN - Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo. Je tedy možné říci, že se jedná o jakési rodné číslo vozidla, které je platné pouze pro toto jedno vozidlo.
  • Typový štítek, který obsahuje: VIN vozidla, obchodní označení výrobce, hmotnostní údaje a dle typu výrobce i další informace o vozidle (barva, typ motoru, číslo motoru a další).
  • Štítek s VIN za čelním sklem (tuto identifikaci využívají jen někteří výrobce, není povinný)
  • Zákaznický štítek (tuto identifikaci využívají jen někteří výrobci, není povinný a výrobce zde pomocí kódu zaznamenává specifikaci vozidla a vybavení)

Identifikátory skryté:

Do této skupiny patří veškerá identifikace, která může být ve tvaru VIN, zkráceného VIN či interního kódu výrobce. Tyto identifikátory již bývají na méně přístupných či skrytých místech na vozidle a slouží pouze pro potřebu výrobce při výrobě vozidla. Podle těchto identifikátorů lze zpětně stanovit identitu vozidla, tedy VIN. Každý výrobce má svá vlastní pravidla, která neposkytuje veřejnosti.Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813