Fyzická prohlídka vozidla VINTEST - identifikátory vozidla

Identifikátory viditelné:

  • Ražba VIN - Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo. Je tedy možné říci, že se jedná o jakési rodné číslo vozidla, které je platné pouze pro toto jedno vozidlo.
  • Typový štítek, který obsahuje: VIN vozidla, obchodní označení výrobce, hmotnostní údaje a dle typu výrobce i další informace o vozidle (barva, typ motoru, číslo motoru a další).
  • Štítek s VIN za čelním sklem (tuto identifikaci využívají jen někteří výrobce, není povinný)
  • Zákaznický štítek (tuto identifikaci využívají jen někteří výrobci, není povinný a výrobce zde pomocí kódu zaznamenává specifikaci vozidla a vybavení)

Identifikátory skryté:

Do této skupiny patří veškerá identifikace, která může být ve tvaru VIN, zkráceného VIN či interního kódu výrobce. Tyto identifikátory již bývají na méně přístupných či skrytých místech na vozidle a slouží pouze pro potřebu výrobce při výrobě vozidla. Podle těchto identifikátorů lze zpětně stanovit identitu vozidla, tedy VIN. Každý výrobce má svá vlastní pravidla, která neposkytuje veřejnosti.