Fyzická prohlídka vozidla VINTEST - kategorie hodnocení identifikátorů

Každé vozidlo, které je prověřeno technologií VINTEST, je zařazeno do jedné z následujících kategorií závěrečného hodnocení identifikátorů:

Kategorie "A"

Identifikátory vozidla jsou nepoškozené, není podezření ze spáchání trestného činu, údaje uváděné v dokladech k vozidlu odpovídají údajům na vozidle. Na identifikátorech vozidla nebyly nalezeny stopy druhotných úprav.

Kategorie "B"

Identifikátory vozidla jsou poškozené důsledkem venkovního zásahu, ale není podezření ze spáchání trestného činu.

Kategorie "C"

Údaje v dokladech k vozidlu se odlišují od údajů nalézajících se na vozidle, ale není podezření ze spáchání trestného činu, rozdíl pravděpodobně pochází z chybného zápisu vykonaného orgánem státní správy. Na identifikátorech vozidla nebyly nalezeny stopy druhotných úprav.

Kategorie "b"

Identifikátory vozidla obsahují viditelné znaky venkovního zásahu - existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Kategorie "c"

Doklady k vozidlu jsou falešné anebo částečně zfalšované - existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.