Fyzická prohlídka vozidla VINTEST - kategorie hodnocení identifikátorů

Každé vozidlo, které je prověřeno technologií VINTEST, je zařazeno do jedné z následujících kategorií závěrečného hodnocení identifikátorů:

Kategorie "A"

Identifikátory vozidla jsou nepoškozené, není podezření ze spáchání trestného činu, údaje uváděné v dokladech k vozidlu odpovídají údajům na vozidle. Na identifikátorech vozidla nebyly nalezeny stopy druhotných úprav.

Kategorie "B"

Identifikátory vozidla jsou poškozené důsledkem venkovního zásahu, ale není podezření ze spáchání trestného činu.

Kategorie "C"

Údaje v dokladech k vozidlu se odlišují od údajů nalézajících se na vozidle, ale není podezření ze spáchání trestného činu, rozdíl pravděpodobně pochází z chybného zápisu vykonaného orgánem státní správy. Na identifikátorech vozidla nebyly nalezeny stopy druhotných úprav.

Kategorie "b"

Identifikátory vozidla obsahují viditelné znaky venkovního zásahu - existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Kategorie "c"

Doklady k vozidlu jsou falešné anebo částečně zfalšované - existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.


Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813