Milostivé léto II představuje jedinečnou a zřejmě i poslední šanci na úhradu dluhů bez vysokých poplatků. Akce se týká dluhů u státních institucí a firem, dost možná se ale zapojí i soukromé subjekty. 

Kdo může Milostivé léto II využít? 

Kdokoliv v exekuci, která vznikla dluhem u státní instituce nebo firmy. Akci nelze využít, pokud jste v insolvenčním řízení (oddlužení). 

Pozor: Milostivé léto II se vztahuje pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.

Jakých exekucí se Milostivé léto II týká?

Akce se vztahuje na exekuce vzniklé neuhrazením dluhů u:

  • Státu, měst, úřadů a samospráv.
  • Státních fondů, veřejných škol a příspěvkových organizací.
  • Státních, polostátních a městských firem (ČEZ, České dráhy, dopravní podniky apod.).
  • Státních nemocnic a zdravotních pojišťoven.
  • České televize a Českého rozhlasu.

Jak postupovat? 

  1. Sdělte exekutorovi, že využijete Milostivé léto II (nejlépe doporučeným dopisem). Zároveň jej požádejte o vyčíslení dlužné jistiny u konkrétní exekuce a sdělení čísla účtu, na který poslat peníze. Vzor doporučeného dopisu naleznete na www.milostiveleto.cz.
  2. Na sdělený bankovní účet exekutora uhraďte dlužnou jistinu navýšenou o jednorázový poplatek za zrušení exekuce ve výši 1 815 Kč.
  3. Doporučeným dopisem informujte exekutora o uhrazení vašeho dluhu a výše uvedeného poplatku. Kopii dopisu a potvrzení o provedené platbě si pro jistotu uschovejte. 
  4. Exekutor vydá rozhodnutí o splacení dluhu. Tím vám bude prominuta platba za ostatní poplatky a exekuce zaniká. 

Co dělat, když si nevíte rady?

Pro akci Milostivé léto II vznikla webová stránka www.milostiveleto.cz, kde naleznete všechny potřebné informace.  Případně můžete využít dluhovou linku 770 600 800, kde vám rádi poradí. 

Dluhy u komerčních institucí

Do Milostivého léta se zřejmě zapojí i některé banky (Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB, Moneta). Máte-li dluh u zmíněných bank, zeptejte se přímo v bance, zda a jak lze Milostivé léto využít. Podmínky odpuštění exekučních poplatků se mohou u jednotlivých komerčních institucí lišit. 

Zkontrolujte exekuce on-line

Pokud chcete rychle zjistit detaily o probíhajících exekucích, můžete on-line nahlédnout do Centrální evidence exekucí (CEE) na webu exekuce.cebia.cz. Zkontrolovat můžete dluhy nejen své, ale také třetích osob. 

V databázi lze vyhledávat podle jména, příjmení a data narození, rodného čísla nebo podle IČ právnických osob.