Co je Milostivé léto? 

Milostivé léto je státem vyhlášená akce umožňující odpuštění exekučních poplatků, sankcí a úroků, které dlužníkům výrazně navyšují původní dluh a tím znemožňují jeho řádné splacení. 

Stačí zaplatit původní dluh (jistinu) a poplatek 908 Kč. Akce však trvá pouze do 28. ledna 2022

Jak to funguje? 

Akce se týká pouze těch exekucí, které vznikly nesplacením dluhu u státu, obcí či jejich organizací. Pokud tedy dlužíte peníze třeba bance, odpuštění dluhu se vás bohužel netýká. 

Podmínky akce, které musíte splňovat 

 1. Dlužíte státu, obci či jejich organizací 
  Akce se týká státních orgánů a organizací, ale i podniků, které stát z většiny vlastní. Přesný seznam organizací naleznete zde

 2. Dluh je v exekuci
  V případě, že dluh není v exekuci nebo jste v oddlužení, akci nelze uplatnit.

 3. Exekuce je vedena soukromým exekutorem
  Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vymáhané celní správou, finanční správou nebo okresní správou sociálního zabezpečení. 

Jak o odpuštění zažádat

Přesný postup pro podání žádosti je velmi dobře vysvětlen na webu nedluzimstatu.cz, kde naleznete i potřebné dokumenty a výčet organizací, kterých se akce týká. Zjednodušený postup je následovný: 

 1. Nejprve je potřeba kontaktovat exekutora doporučeným dopisem a požádat jej o vyčíslení atuální dlužné jistiny. V dopise je nutné uvést, že se jedná o akci "Milostivé léto", adresu, kam chcete zaslat odpověď a případně spisovou značku vaší exekuce (pokud ji znáte). Odpověď exekutora dorazí přibližně do 30 dní. 
 2. Po obdržení odpovědi exekutrora je potřeba na účet exekutora zaplatit nesplacenou jistinu navýšenou o 908 Kč na náklady exekuce. V platbě je potřeba uvést všechny náležitosti a správný variabilní symbol. Do zprávy pro příjemce je pak nutné uvést jméno a poznámku, že se jedná o akci Milostivé léto. 
 3. Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí o osvobození od placení zbytku dluhu. Po odeslání platby je ale dobré exekutora kontaktovat a ověřit, že vše v pořádku proběhlo

A co ostatní exekuce? 

Jak bylo zmíněno, akce Milostivé léto se týká pouze státních organizací a podniků. Exekuce dluhů u komerčních společností bohužel zůstávají beze změny a dluhy je potřeba splatit včetně všech úroků a nákladů na exekuci. 

Abyste se z nepříjemné situace co nejrychleji dostali je potřeba znát, kolik přesně peněz dlužíte. Stav exekucí lze zkontrolovat v Centrální evidenci exekucí (CEE) na webu exekuce.cebia.cz