Účinnost značení skel
Více než desetiletá statistika společnosti Cebia vykazuje na vybraném vzorku 100 000 vozidel o 96 % nižší počet krádeží automobilů označených kódem, než je celorepublikový roční průměr. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR bylo zjištěno, že pravděpodobnost odcizení se snižuje 30x! „Tento celoevropsky používaný způsob zabezpečení se tak v konkurenci řady složitých a sofistikovaných zabezpečovacích systémů opět vrací do popředí zájmu motoristů. Je dlouhodobě nejefektivnějším způsobem zabezpečení a zároveň jedním z nejlevnějších. Zajímavé jsou i slevy z pojistného, které dosahují u některých pojišťoven až 10 %,“ uvedl Ing. Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Nejlepší forma značení – unikátní kód SBZ OCIS
Cebia jako první již v roce 1991 zavedla v ČR systém bezpečnostního značení automobilových oken unikátním kódem SBZ OCIS, který byl vyvinut ve spolupráci s Policií tehdejšího federálního Československa. Ochranný efekt značení formou SBZ OCIS je stejný jako způsob s použitím VIN (tzv. EUROVIN OCIS). „Nikdy se neprokázalo, že vypískovaný VIN kód na sklech chrání vozidlo lépe než 7místný unikátní kód SBZ. My nabízíme oba způsoby a podle mého názoru jsou z pohledu bezpečnosti naprosto rovnocenné,“ vysvětluje Martin Pajer. Pískování unikátního kódu je však pro zákazníka rychlejší a jednodušší, protože pískování VIN vyžaduje nejdříve výrobu šablon s VIN kódem. Navíc kód SBZ OCIS je 7místný, tedy podstatně kratší než 17místné VIN a na okně zabírá méně místa.

Princip ochrany vozidla
Bezpečnostní značení skel OCIS spočívá v pískování neodstranitelného kódu na skla automobilu (nezaměňovat s leptáním, které má výrazně menší bezpečnostní stupeň díky minimálnímu zásahu do skla vozu). Zloděj, který by takové vozidlo odcizil a chtěl jej znovu prodat, musí taková okna pro legalizaci odcizeného vozu v ČR nebo SR vyměnit. Automobilová skla stojí minimálně 20 tisíc korun (cca 800 EUR), ale často mnohem více, a o tyto peníze zloděj přichází, pokud odcizí vozidlo s označenými okny. Navíc automobilová okna jsou označena homologační značkou, která obsahuje datum jeho výroby - v drtivé většině případů odpovídající roku výroby vozidla. Zloděj bude muset sehnat kompletní sadu oken určitého roku výroby - a to není snadný úkol. Zloděj většinou nemá jinou možnost, nežli provést výměnu oken za zcela nová (tj. s jiným rokem výroby). Takovou záměnu však odhalí prakticky každý automechanik a může znamenat pouze dvě věci, buď bylo vozidlo v minulosti hodně havarované, nebo je odcizené. V obou případech je cena prodávaného vozu hluboko pod běžnou cenou a pro zloděje tudíž nezajímavá.

Provedení značení a evidence
Instalace je velmi jednoduchá a rychlá a Cebia ji provádí na více než 600 autorizovaných pracovištích v celé ČR a výrazně rozvíjí své aktivity i na Slovensku. Nedílnou součástí značení oken je registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS, který slouží mimo jiné policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel nejen v ČR a SR, ale zvláště pak v zahraničí. Součástí registrace vozidla v Systému OCIS je služba FLEX, která poskytuje majiteli vozidla pokrádežový servis pracoviště HelpDesk OCIS a v případě odcizení vozidla - dopravu nalezeného vozidla ze zahraničí.


Cebia, spol. s r.o., je leader na trhu v prověřování původu a historie vozidel. Společnost dlouhodobě pomáhá motoristům s bezpečným nákupem ojetých vozidel. Cebia nabízí vedle komplexní služby AUTOTRACER, která je dostupná on-line na cz.cebia.com, řadu dalších služeb pro prověřování původu a originality vozidel.

Cebia zajišťuje různé formy zabezpečení vozidel, mj. bezpečnostní značení oken OCIS a satelitní systémy Cebia SAT a UNIQA SafeLine. Společnost je výhradním představitelem Systému OCIS (Open Car Information System) v ČR a SR. Systém OCIS používají partneři Cebia po celém světě jako nástroj pro evidenci a výměnu dat o vozidlech.

Od roku 2009 je společnost Cebia držitelem certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2008.