Souhrn informací o trhu ojetých vozidel:

10 ZMĚN (meziročně, není-li uvedeno jinak):

  • Došlo ke zlevnění vozidel o 7 %
  • Došlo ke zvýšení km nájezdu o 8 %
  • Došlo k poklesu dovozů o 23 %
  • Narostl podíl dovezených aut starších 10 let o 2 procentní body
  • Narostl podíl prodávaných aut se zahraničním původem o 2 p. b.
  • Snížila se nabídka ojetých vozů o 5 %
  • Zvýšila se průměrná doba prodeje o 22 dní
  • Zvýšil se podíl aut s prošlou STK o 3 p. b.
  • Zvýšil se podíl aut s naftovým motorem o 3 p. b.
  • Snížilo se množství aut po prvním majiteli, oproti prvnímu kvartálu o 2 p. b.

Trh prodeje osobních ojetých vozidel letos výrazně ovlivnila opatření spojená s koronavirem. Dovozy ojetých aut ze zahraničí klesly v prvním pololetí meziročně o téměř 23 %, což znamená, že se do Česka dovezlo o 20 133 aut méně než loni. Celkově se během šesti měsíců dovezlo 69 026 ojetých vozidel, což bylo nejméně od roku 2014. Alarmující je však především to, že se o 2 procentní body zvýšil podíl dovezených aut starších 10 let, a to na 53,2 %. Vlivem oslabení koruny došlo ke zdražení dovozů, řada domácností čelí finanční nejistotě či dokonce snížení rodinného rozpočtu, což přesunulo jejich zájem na levnější auta, a proto se do Česka začaly více dovážet starší vozy, což může mít negativní dopad na zestárnutí a zhoršení technického stavu českého vozového parku, jehož stáří letos poprvé překročilo hranici 15 let.

K největšímu propadu dovozů došlo v dubnu, kdy se do Česka dovezlo o 53 % méně aut než ve stejné době před rokem. Od dubna se však počet dovezených ojetin navyšuje, i tak byl ale v červnu ještě 6,5 % za loňským rokem. Ačkoli se zájem kupujících postupně vrací zpět, stále se nedostal na úroveň minulého roku. Odpovídá tomu také nabídka ojetých vozů, která byla na konci pololetí zhruba o 5 % menší než v loňském roce. Průměrná doba prodeje se meziročně prodloužila o 22 dní na 106 dní, kvůli čemuž stoupl podíl vozů s propadlou STK o 3 procentní body na 21 %.

V nabídce ojetých vozů se v prvních šesti měsících více než před rokem vyskytovala auta dovezená ze zahraničí, ať už v letošním roce nebo minulých letech. Podíl vozidel s tuzemským původem se meziročně snížil o 2 procentní body na 51 %, stejnou měrou naopak narostl podíl aut z Německa. Auta ze zahraničí se prodávala v průměru 11 let stará, zatímco tuzemská byla v průměru 7 let od výroby. Dovezené ojeté vozy tedy vykazovaly o 4 roky vyšší průměrné stáří než česká auta.

Cena prodávaných aut se letos meziročně snížila o 7 % z 228 000 Kč na 212 000 Kč, což je opět důsledek dovozu starších aut, menšího zastoupení aut s českým původem a především menšího zájmu lidí o koupi ojetého vozu. Ve snaze alespoň nějakého zisku přitom řada prodejců přistupovala ještě k dodatečným slevám. V následujících měsících se však očekává, že ceny půjdou opět nahoru. Pokles ve výrobě nových aut, nepříznivý kurz koruny pro dovozy aut a menší ochota lidí měnit častěji auto by se měly projevit menší nabídkou ojetých vozů, a to zejména mladých ojetin. „Sehnat kvalitní ojeté auto se může ukázat jako těžší úkol než v předešlém roce. Kvůli kurzu koruny se do Česka budou dovážet levnější a méně kvalitní vozy, na kterých bude možné více vydělat. Ti, kdo si plánují koupit ojeté auto v dohledných měsících, by se měli po něm poohlédnout co nejdříve,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už téměř tři desítky let pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetin.

S dovozem starších aut a většímu zastoupení zahraničních ojetin na trhu, které jsou starší než české ojetiny, došlo v prvním pololetí u prodávaných aut i ke zvýšení průměrné hodnoty najetých kilometrů, a to o 8 % ze 154 000 km na 166 000 km. Skutečný kilometrový nájezd však bude vyšší, neboť u zhruba třetiny aut dochází k manipulaci s počitadlem najetých kilometrů.

Z hlediska paliva se na trh stále více vrací vozy s dieselovým motorem, které sice v případě ojetých vozidel nikdy neztratily nad benzínovými převahu, ale jejich podíl v minulosti klesal. Letos se jejich podíl vyšplhal o 3 procentní body na 55 %.

Další podrobnosti a ukazatele trhu s ojetými vozidly jsou uvedeny v příloze - cebia_summary_2_2020.pdf (559 kB)

Barbora Minksová

manažerka marketingu a komunikace
mobil: +420 720 964 770 
e-mail: b.minksova@cebia.cz