Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvního pololetí 2016 se stejným obdobím loňského roku. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů.

Většina sledovaných parametrů trhu s ojetými vozidly byla ovlivněna pokračujícím růstem dovozu ojetin ze zahraničí. Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů v období ledna až června dovezlo do ČR 81 860 ojetých vozidel, což je v meziročním srovnání o 13 % více.

Příčiny zvýšení počtu dovážených ojetin:

  • zvýšené aktivity firem dovážejících ojetá auta ze zahraničí
  • obavy českých zákazníků (často neopodstatněné) před nízkou kvalitou a riziky ojetých vozů českého původu
  • předpoklad, že vozy v zahraničí (především v SRN) jsou lépe vybavené, udržované a jezdí po kvalitnějších silnicích
  • názor mnohých motoristů, že vozidla dříve vyrobená byla kvalitnější a méně poruchová
  • uměle oslabený kurz koruny zdražuje dovážené ojetiny, což by naopak mělo zákazníky od nich odrazovat, což se však v praxi neděje

Dovozci si stále častěji vybírají vozy v Německu (17 %) a v Itálii (8 %). Podíl všech ostatních zemí činí jen 5 %. Poprvé v historii je více než polovina dovážených vozidel starších 10 let.

Ve sledovaném období došlo ke zvýšení celkové míry stáčení ojetin o 2 procentní body na výsledných 42 %. Průměrný udávaný stav tachometru byl v první polovině tohoto roku  159 tisíc kilometrů. „Dlouhodobě sledujeme na vzorku prověřovaných vozidel míru jejich stáčení, které je nejen v ČR dlouhodobým problémem. Naše společnost podporuje přijetí nového zákona, který by výslovně postihoval stáčení jako trestný čin. Zároveň však upozorňujeme, že tímto krokem se problém stáčení nevyřeší, ani nezlepší, stejně jako se takovou legislativou nevyřešil v žádné zemi. Problém je totiž v dokázání skutkové podstaty trestného činu tomu, kdo skutečně vozidlo stočil. Stejný důkazní problém je v ČR i nyní, kdy stáčení je klasifikováno jako trestný čin podvodu. Nový zákon by pouze zabránil bezostyšnému nabízení stáčení firmami na internetu, řekl Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Vzrostl i podíl omlazených vozidel, a to na 24 %. Znamená to, že téměř každé čtvrté vozidlo je ve skutečnosti průměrně starší o 1,8 roku než tvrdí prodejce.

Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou mezi 100 a 200 tisíci korun, zatímco dříve dominovaly ojetiny do 100 korun. Příčinu spatřujeme v rostoucí kupní síle obyvatel.

Další podrobnosti a ukazatele trhu s ojetými vozidly jsou uvedeny v Cebia SUMMARY

Cebia Summary 2/2016.pdf (414 kB)