Reklamace a stížnosti

Reklamace a stížnosti jsou pro nás cenným zdrojem podnětů pro zlepšení našich produktů a služeb. Neváhejte se na nás obrátit i s Vašimi názory a připomínkami.

Vaše názory, stížnosti a reklamace rádi přijmeme:

  • emailem - zasílejte na adresu cebia@cebia.cz
  • písemně na adrese Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
  • telefonicky na čísle +420 222 207 207
  • vyplněním níže uvedeného formuláře

 Reklamaci či stížnost bude možné rychleji vyřešit, pokud uvedete následující údaje:

  • VIN předmětného vozidla, na které jste službu využil/a
  • název produktu / služby Cebia
  • Vaše jméno, příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt
  • popis problému
  • datum využití služby

Cebia, spol. s r.o., vyřídí podanou reklamaci nejpozději do 14 dní od jejího obdržení. O výsledku reklamačního řízení Vás budeme informovat písemně, telefonicky, nebo e-mailem.

Vyplňte jméno nebo název společnosti
Vyplňte e-mail ve správném formátu
Vyplňte telefon ve správném formátu
Vyplňte zprávu
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů

* označené položky je povinné vyplnit

Úvod O nás Reklamace a stížnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cebia, spol. s r. o.,   Vás tímto jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), informuje o tom, že veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) osobami k tomu pověřenými za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět podnikání společnost Cebia, spol. s r.o., a to na dobu neurčitou.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.

V rozsahu ustanovení § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů jste oprávněn/a k přístupu ke shromažďovaným a zpracovaným osobním údajům týkajícím se Vaší osoby a na Vaši ochranu.

Svým podpisem potvrzujete, že jste byl/a náležitě informován/a o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu souhlasíte.

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813