Mobiliární exekuce je největší strašák všech dlužníků. Exekutoři k ní však přistupují pouze v případě, že nelze prostředky získat z bankovních účtů či srážkami ze mzdy (více o tom, jak probíhá exekuce zjistíte v tomto článku). Na co se připravit, když je mobiliární exekuce nevyhnutelná? 

Co je to mobiliární exekuce? 

Mobiliární exekuce je jednoduše řečeno zabavení movitého majetku, který je následně exekutorem prodán v dražbě a získané peníze jsou použity k umoření dluhu. Exekutoři většinou k mobiliární exekuci využívají tzv. vykonavatele, kteří zajistí majetek v místech, kde se exekutor domnívá, že se majetek dlužníká nachází. Vykonavatelé na majetek umístí nálepky "Exekučně zabaveno", vytvoří jeho soupis, zajistí převoz majetku do exekučního skladu a nakonec jej vydraží v dražbě. 

Exekucne zabaveno

Co všechno může exekutor zabavit? 

Při mobiliární exekuci může exekutor zabavit majetek, o kterém se domnívá, že jsou ve vlastnictví dlužníka. Ze zákona nesmí zabavit pouze: 

  • Finanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima
  • Vybavení domácnosti nezbytně nutné k životu
  • Zdravotnické potřeby a léky
  • Náboženskou a studijní literaturu
  • Osobní fotografie a korespondenci
  • Snubní prsteny
  • Dětské hračky

Exekutor si může sjednat přístup do všech prostor, o kterých se domnívá, že se v nich nachází majetek dlužníka. A to i bez souhlasu majitelů těchto prostor. Pokud se v těchto prostorech nachází majetek nedlužících osob, musí tyto osoby dokázat, že jej skutečně vlastní (pouhé prohlášení nestačí). Pokud tak neučiní, majetek je zabaven a prodán.

V praxi se tak stává, že je v mobiliární exekuci zabaven majetek partnera, rodičů či spolubydlících dlužníka. Výjimkou nejsou také případy, kdy je zabaven majetek majitele nemovitosti, ve které se dlužník zdržuje. 

Jak zachránit majetek nedlužících osob

Exekutor musí udělat soupis majetku, který se chystá zabavit. Osoba, jejíž majetek byl zařazen do soupisu, může ve lhůtě 30 dnů podat u příslušného exekutorského úřadu návrh na vyškrtuní věci ze soupisu majetku. Žádost je právním úkonem, který musí splňovat zákonné náležitosti, a tak je dobré jej připravit s právníkem. Nedlužík musí navíc prokázat, že je jednoznačným vlatníkem věci (kupní smlouvou, fakturou apod.). V praxi je však u běžného vybavení domácnosti téměř nemožné vlastnictví majetku dokázat.

Exekuce kontrolujte

Pokud chcete svůj majetek před podobnou situací ochránit, je důležité dluhy osob, se kterými žijete a nebo jim pronajímáte nemovitost pravidelně kontrolovat. Soudní exekutoři musí všechny probíhající exekuce evidovat v Centrální evidenci exekucí (CEE), kterou provozuje Exekutorská komora ČR. 

Nahlížet do Centrální evidence exekucí (CEE) může kdokoliv, přičemž zkontrolovat v ní lze fyzické i právnické osoby. Vyhledávat záznamy lze v evidenci podle: