Allianz Bonusdrive - ČASTÉ DOTAZY

 

  

Kdo provádí montáž jednotky BonusDrive?

Montáž jednotek provádí výhradně Autorizované pracoviště Cebia (APC).

Jsem objednán/a k instalaci jednotky, co je potřeba mít s sebou?

Klient přinese s sebou vytištěný a podepsaný Klientský kupon a Smlouvu BonusDrive.

Obdržím od Autorizovaného pracoviště Cebia (APC) nějaký doklad o provedené montáži?

Ano, APC vystaví a potvrdí klientovi Instalační protokol o provedené montáži. Pojišťovna Allianz se automaticky dozví, že instalace byla provedena. 

Jak dlouho trvá montáž jednotky BonusDrive v APC?

Montáž jednotky trvá cca 20 – 30 minut. 

Musí být vozidlo v pohybu, aby klientovi volala asistenční služba pomoc při nárazu silnějším než 2G?

Ano, jednotka aktivuje asistenční službu jen v případě, že je vozidlo v provozu, tedy nastartované. V případě zaparkovaného vozidla se nepředpokládá potřeba záchrany zdraví a života. V tu chvíli se šetří baterie vozidla, jednotka má jen minimální odběr. 

Kdo platí případné poruchy zařízení v době trvání pojištění,  popřípadě poškození při havárii?

Po dobu trvání pojištění platí případné poruchy, či poškození pojišťovna. Cebia dálkově zkontroluje funkčnost jednotky a zajistí (pro klienta zdarma) její výměnu. 

Je rozdíl v ceně pro fyzické osoby a firmy?

Ne, cena je stejná. 

Kdo provádí dohled nad funkčností jednotky ve vozidle?

Oddělení provozní a technické podpory Cebia.

Bude v případě ukončení služby BonusDrive (na žádost klienta) a vrácení jednotky do Cebia odebrána sleva na pojistném?

Ano, z pojistné smlouvy bude odebrána sleva. Další trvání pojistné smlouvy není na ukončení BonusDrive závislé. 

Jaká je cena za odinstalaci jednotky z vozidla klienta Allianz při ukončení smlouvy?

Odinstalace je pro klienta zdarma po dobu platnosti pojistné smlouvy, nebo bezprostředně po jejím ukončení. Pozdější odinstalace je zpoplatněna částkou 605 Kč s DPH. 

Jaká je cena za přeinstalaci jednotky z původního vozidla a jeho instalaci do jiného vozidla klienta?

Cena je 605 Kč s DPH. Přeinstalaci může provést klient svépomocí za předpokladu dodržení instrukcí technické podpory Cebia. 

Je klient povinen vrátit jednotku?

Ano, klient se zavazuje vrátit Cebia jednotku pokud ukončí smlouvu dříve než po 3 letech. Za nevrácenou jednotku Cebia účtuje klientovi částku 1 815 Kč s DPH.   

Po 3 letech trvání pojistné smlouvy je jednotka již klienta?

Ano, po 3 letech přechází jednotka bezplatně do vlastnictví klienta.

Úvod Služby zákazníkům BonusDrive ALLIANZ Allianz Bonusdrive - ČASTÉ DOTAZYZadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813