Auditoři společnosti DEKRA během auditu pozorovali významné aspekty podporující vysokou kvalitu poskytovaných služeb Cebia: 

  1. Společnost má i v současné době velice dobré ekonomické výsledky, které jsou dosahovány především velkou efektivitou realizovaných prací, využíváním vlastní SW podpory a též podrobně zpracovanou interní dokumentací. Důležitým faktorem je i neustálé udržování vysoké kvality nabízených služeb a jejich další vývoj. 

  2. Ve společnosti pracuje stabilizovaný pracovní tým a zaměstnanci mají velice dobré kvalifikační předpoklady, které jsou neustále dál rozvíjeny. Výrazným aspektem je i vysoká samostatnost a odpovědnost zaměstnanců a 100 % kontrola všech realizovaných služeb.

  3. Ve společnosti je zaveden profesionální systém vzdělávání, který je určen pro odbornou i laickou veřejnost a systém je též využíván i pro další vzdělávání vlastních zaměstnanců. Školiteli jsou zkušení vedoucí manažeři Cebia.

  4. V průběhu roku se společnost Cebia stala součástí holdingu EAG, který spadá pod investiční skupinu Portiva. Tyto skutečnosti zaručují výrazný rozvoj a též posílení pozic na českém trhu i v zahraničí.

Co je ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 je mezinárodně uznávaná norma pro systémy řízení kvality. Jedná se o nejrozšířenější používanou normu na světě. Norma nabízí sadu principů zajišťující jednoduchý přístup k řízení organizace a spokojenost zákazníků. Velký důraz je dbán na efektivitu procesů a kvalitu poskytovaných služeb.