Česká kancelář pojistitelů se zapojila do Milostivého léta pro řidiče, kteří mají pohledávku za nepojištěné vozidlo (tedy, že dluh pochází z tzv. úhradové povinnosti). O řešení dluhu v rámci Milostivého léta můžete u ČKP požádat pokud:

  1. Jste fyzická osoba (nepodnikatel)
  2. Vymáhaný dluh pochází z úhradové povinnosti a je exekučně vymáhán déle než 4 roky.
  3. Nejste aktuálně v insolvenci.

Žádost o zapojení do Milostivého léta se svým dluhem u ČKP pošlete na emailovou adresu milostiveleto@ckp.cz.

Následně Vám ČKP dá vědět částku jistiny, která zbývá k úhradě včetně informací k platbě. Poté ČKP uhradíte v období 13.12.2021 – 13.3.2022 100 % nesplacené dlužné jistiny a poplatek 907,50 Kč za zastavení exekuce. Jakmile platbu uhradíte, tak nezapomeňte ČKP informovat, aby zajistila zastavení exekuce. Více informací naleznete zde

Co je Milostivé léto?

Milostivé léto je unikátní akce vyhlášená státem umožňující odpuštění exekučních poplatků, sankcí a úroků, které dlužníkům výrazně navyšují původní dluh a tím znemožňují jeho řádné splacení. 

Více informací zjístíte v článku Milostivé léto nebo na webu NedluzimStatu.cz

Akce se netýká všech exekucí

Akce Milostivé léto se týká primárně jen státních organizací a podniků. Exekuce dluhů u komerčních společností tak zůstávají beze změny a dluhy je nutné splatit včetně všech úroků a exekučních nákladů.

Abyste se z nepříjemné situace co nejrychleji dostali je dobré znát, kolik peněz dlužíte. Stav exekucí jednoduše zkontrolujete v Centrální evidenci exekucí (CEE) na webu exekuce.cebia.cz.

Co je Česká kancelář pojistitelů? 

ČKP je profesní organizací pojišťoven, které mají v Česku oprávnění poskytovat povinné ručení. ČKP spravuje garanční fond, fond zábrany škod a provozuje Linku pomoci řidičům 1224. 

Dluh u ČKP řidičům vzniká nejčastěji neuhrazením povinného ručení, kdy ČKP tento dluh po řidičích vymáhá.