Je to široce zakořeněný mýtus: když mám auto v záruce - musím do autorizovaného servisu, mám auto po záruce - můžu do jakéhokoliv servisu. Již dlouhou řadu let to není pravda, lidé si to však stále myslí. A autorizované servisy jim to pochopitelně nevyvracejí.

Co je bloková výjimka

Tzv. bloková výjimka, která toto řeší, platí již mnoho let a vloni byla její platnost prodloužena o dalších 5 let. Stanovuje, že poprodejní servis motorových vozidel nesmí být výhradně vázaný na autorizovanou servisní síť dovozce značky automobilů. Od roku 2010 bloková výjimka EU umožňuje dávat do aut, na něž se ještě vztahuje záruka, i levnější díly “odpovídající kvality“, které sice nejsou opatřeny logem automobilky, ale pocházejí z takzvané druhovýroby.

Díly odpovídající kvality

Pokud jde o „díly odpovídající kvality“, výrobce takového dílu musí být schopen kdykoli prokázat, že díl odpovídá kvalitě příslušných komponentů motorových vozidel. Důkazní břemeno skutečnosti, že díl nesplňuje tento požadavek, nese výrobce, resp. dovozce vozidel. V praxi to znamená, že pokud vám autoservis namontuje do vaše auta nějaký díl, vy následně uplatníte záruku u dovozce automobilů a ten zpochybní kvalitu namotovaného dílu, je na něm, aby to dokázal.

Kde servisovat auto v záruce

Jednoduše řečeno: i s novým nebo zánovním autem v tzv. “tovární” záruce (i prodloužené)  můžete jezdit do jakéhokoliv servisu, kterému věříte a který především bude postupovat podle automobilkou stanoveného servisního plánu. Výrobce nesmí odmítnout uznat záruku v případě, že zákazník nechal opravit svůj vůz v nezávislém servisu při dodržení všech výrobcem určených servisních podmínek a použití originálních nebo kvalitativně rovnocenných dílů. Cílem blokové výjimky, která platí až do roku 2028 pro všechny členské státy EU, je zvýšení konkurence na trhu v oblasti prodeje a servisu motorových vozidel a krocení růstu cen. 

Kde provedou servis kvalitně

Cílem tohoto článku není odradit motoristy, aby servisovali auta v autorizovaných servisech. Řada z nich dělá svou práci skvěle, mají kvalifikovaný personál, špičkové vybavení, dobré služby a v neposlední řadě hezké prostředí. Cílem je informovat motoristy o blokové výjimce, vyvrátit zažitý mýtus ztráty záruky a dát jim možnost svobodné volby. 

Pro neautorizované servisy hovoří většinou především nižší cena. Většina motoristů v průběhu záruky absolvuje především dvakrát ročně přezutí pneumatik a tzv. roční neboli garanční prohlídky předepsané výrobcem. U nich jde především o výměnu oleje, filtrů apod. a nejedná se o velké a drahé opravy. Ale i u těchto ročních prohlídek se ceny autorizovaných a neautorizovaných servisů značně, často i násobně liší.

Na druhou stranu levnější neautorizovaný servis neznamená nekvalitní. I “garážista”, tedy malý servis s jedním zvedákem, může svou práci odvádět dobře a použití sofistikovanějších nástrojů a přístrojů, které nemá, si umí zajistit u jiných servisů. I mechanik v malé dílně totiž musí dodržovat postupy dané výrobcem, tedy dělat totéž, co dělají autorizované servisy. Větší neautorizované servisy mnohdy pak mají stejné vybavení a data, jako autorizované provozovny jednotlivých automobilek. V ČR existuje řada tzv. konceptových servisů a servisních sítí, jako je např. Bosch Car Service, ATE Brzdové centrum, BestDrive, Auto Kelly Autoservis a řada dalších.

Přístup k datům

Neznačkové servisy mají díky blokové výjimce právo a možnost přistupovat k technickým informacím o nových vozidlech v záruce, stejně tak jsou jim přístupná školení daných značek. Bloková výjimka obsahuje mj. i zákaz omezovat či znemožňovat nezávislým účastníkům trhu přístup k technickým informacím, diagnostickým a jiným zařízením, které jsou nutné k opravám či údržbě motorových vozidel.

Ještě musíme upozornit, že bloková výjimka se vztahuje jen na prodej a servis nových motorových vozidel a používání náhradních dílů a nevztahuje se na motocykly, traktory, na prodej ojetých vozidel a příslušenství motorových vozidel. Bloková výjimka také řeší více věcí z oblasti prodeje a servisování automobilů, např. umožnila prodej aut přes internet nebo to, že dealer může prodávat více značek. V tomto článku jsme se však soustředili hlavně na vyvrácení mýtu, že s novým autem musíte pouze do tzv. značkového servisu.