Ojeté auto je zboží a vztahuje se na něj tedy záruka. Délka záruky se liší podle toho, od koho auto kupujete. Je nutné také vnímat, na co se záruka u ojetého auta vztahuje. V případě uplatnění záruky musíte dát pozor, abyste dodrželi správný reklamační postup.

Na co se záruka vztahuje a na co ne

Záruka u ojetého auta se vztahuje na tzv. skryté vady. To je na vady, které nebyl schopen kupující při koupi auta odhalit nebo na ně nebyl prodejcem dopředu upozorněn. Zároveň lze uplatnit záruku tehdy, pokud byla kupujícímu předána chybná informace o vlastnostech auta – například to, že auto nebylo nikdy bouráno a kupující prokazatelně zjistí, že auto v minulosti bouráno bylo.  Pokud tedy prodejce předává informace o vlastnostech auta, trvejte na tom, aby byly uvedeny v kupní smlouvě.

Záruka se nevztahuje na vady, které vám byly prodejcem sděleny a jsou zapsány v kupní smlouvě. Zároveň se také záruka nevztahuje na vady, které můžete odhalit při prohlídce auta nebo při zkušební jízdě – např. nefunkční světla, nefunkční stěrače, nedostatečná hloubka dezénu pneumatik apod.

Důležité – reklamovanou závadu nesmíte nechat opravit!

Vozidlo po celou dobu reklamace musí zůstat v tom stavu, v jakém se u něj projevila závada. Pokud ho necháte opravit, není již možné uplatňovat žádný nárok. Je to nepříjemné, neboť vozidlo může být celou dobu nepoužitelné.

Záruka na auto z autobazaru

Pokud koupíte auto z autobazaru, tedy od obchodníka s ojetými auty, pak se na auto vztahuje záruka 24 měsíců na skryté vady. Zajímavé je pak stanovení prokazovací povinnosti – ta je do 12 měsíců od koupě na straně obchodníka. To znamená, že pokud se na vozidle projeví skrytá vada do 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy, pak je na straně autobazaru prokázat, že v době prodeje daná závada na vozidle nebyla. Až po 12 měsících od koupě vozidla přechází prokazovací povinnost na kupujícího.

Pokud hodláte závadu opravdu reklamovat, musíte svůj nárok nejdříve písemně uplatnit u prodávajícího. V případě uznání reklamace, je autobazar povinen sepsat reklamační protokol. Na tom je třeba trvat. Jednu kopii si vezměte, neboť s okamžikem uplatnění reklamace běží třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace. Jestliže poté prodejce s reklamací souhlasí, je třeba sepsat, na jakém způsobu nápravy se s vámi dohodl (oprava, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy). Teprve potom je možné nechat auto opravit.

Prodávající však může reklamaci také odmítnout. Pak je nejlepší nechat si zpracovat znalecký posudek a v reklamaci pokračovat. Pokud to nepomůže, nezbývá než se obrátit na soud, nejlépe se znaleckým posudkem. Náklady na advokáta lze potom v rámci oprávněné reklamace také uplatnit.

Záruka na auto koupené od soukromé osoby

V případě nákupu auta od soukromé osoby je záruční doba na skryté vady 12 měsíců, přičemž prokazovací povinnost je v tomto případě na kupujícím. Ideální postup pro kupujícího je nejdříve nechat zpracovat znalecký posudek a poté již s hotovým posudkem kontaktovat původního majitele. Pokud reklamaci neuzná, přichází na řadu právník a případně soud.

Nikdy v kupní smlouvě nepodepisujte:

  • Jak stojí a leží – pokud v kupní smlouvě najdete formulaci „jak stojí a leží“, pak se tím prodávající zbavuje odpovědnosti za případné skryté vady na vozidle.
  • Rozhodčí doložka – nepodepisujte smlouvu, která obsahuje jakékoli ustanovení o rozhodčí doložce. V případě budoucího sporu s prodávajícím se tím můžete dostat do méně výhodné právní pozice. V případě, že smlouva rozhodčí doložku neobsahuje, řeší případné spory vždy soud.

Vzory pro podání reklamace ojetého vozidla

Vzory jak podat reklamaci skryté závady u ojetého vozidla naleznete ZDE