V současné době již není nutné pro přepis vozidla navštívit konkrétní úřad, ale můžete navštívit jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností, kde na odboru dopravy provedete přepis vozidla, resp. změnu vlastníka v registru motorových vozidel. Odhlášení a přihlášení ojetého vozidla se dnes již provádí jako jeden úkon, takže vše musí proběhnout při jedné návštěvě úřadu, kde jsou buď přítomni původní i nový vlastník vozidla nebo jen jeden z nich s ověřenou plnou mocí od druhého.

Lhůta pro přepis

Nový majitel je dle zákona povinen provést změnu vlastníka v registru do 10 dní od převodu vlastnického práva k vozidlu, tzn. 10 dní od podpisu kupní smlouvy, nebo pokud kupní smlouva nebyla sepsána, tak od úhrady ceny vozidla. V případě, že nabydete vozidlo v rámci dědického řízení, pak do 10 dní nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Co je potřeba na přepis auta?

Od 1. 3. 2023 již pro přepis nemusíte mít papírový protokol o evidenční kontrole. Úředník si jej sám dohledá v systému evidenčních kontrol. Povinnost absolvovat evidenční kontrolu samozřejmě zůstává.

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola vozidla je kontrola prováděná na stanicích technické kontroly, jejímž úkolem je porovnat údaje v technickém průkazu s realitou, tedy ověřit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s tím, co je v technickém průkazu zapsáno. Evidenční kontrola se zaměřuje mimo jiné na:

Výsledkem úspěšné evidenční kontroly je protokol o evidenční kontrole, který má platnost 1 rok.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla

Pro přepis vozidla je nutné předložit vyplněnou žádost a vždy je lépe připravit si ji předem – celý proces převodu tím urychlíte.

Formulář žádosti o změnu vlastníka ke stažení

Plná moc

Pokud se při prodeji/nákupu auta dohodnete, že převod auta provede pouze jedna ze smluvních stran (tedy buď prodávající, nebo kupující), pak je nutné vystavit plnou moc. Dohodněte se, jakým způsobem si předáte informaci, že k převodu skutečně došlo – např. zaslání kopie velkého technického průkazu po provedení převodu.

Formulář plné moci pro přepis auta ke stažení

Správní poplatek a ekologická daň

Správní poplatek za přepis osobního auta je ve výši 800 Kč. Pro ostatní vozidla se v podstatě odvíjí od počtu kol. Čím více kol, tím vyšší správní poplatek.

Ekologická daň je poplatek, který se platí v případě, že ojeté auto nesplňuje požadovanou emisní normu. Emisní normy Euro jsou závazné normy Evropské unie stanovující limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. Emisní normy jsou číslovány a ekologické dani nyní podléhají auta, které splňují pouze normu Euro 2 a nižší. V nejbližší době zřejmě padne ekologická daň také na auta s emisní normou Euro 3 a Euro 4.
 
Vše o ekologické dani se dozvíte v samostatném článku. 

Kdo platí přepis auta?

Zákon neukládá, zda má správní poplatek za přepis auta uhradit prodávající nebo kupující. Tudíž záleží na dohodě obou stran. Někteří prodejci nabízejí přepis vozidla zdarma (rozumějte v ceně vozidla). 

Pokud jste v pozici prodávajícího, nespoléhejte se, že kupující přepis vozidla zařídí sám a raději s ním osobně vozidlo přepište. 

Před koupí nezapomeňte vůz prověřit na Cebia.com

Kontrolu jakéhokoliv vozu na základě VIN kódu můžete provést jednoduše v největší databázi záznamů o ojetých vozidlech na stránkách Cebia.com. Kromě osobních vozů a motorek lze prověřit nákladní vozidla, karavany, přívěsy, autobusy, mopedy či čtyřkolky.

Prověřit lze i prodávajícího

Při koupi auta je důležité zjistit, zda není na prodávajícího uvalena jedna či více exekucí. Pokud byste od takové osoby vozidlo zakoupili, mohl by vás brzy navštívit exekutor a auto vám bez náhrady zabavit (i přes platnou kupní smlouvu a uhrazenou kupní cenu). 

Nejjednodušeji provedetu kontrolu exekucí na webu exekuce.cebia.cz, který umožňuje náhled do Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR. Vyhledávat osoby v evidenci lze podle rodného čísla, IČO nebo jména a data narození.