V současné době již není nutné pro přepis vozidla navštívit konkrétní úřad, ale můžete navštívit jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností, kde na odboru dopravy provedete přepis vozidla, resp. změnu vlastníka v registru motorových vozidel. Odhlášení a přihlášení ojetého vozidla se dnes již provádí jako jeden úkon, takže vše musí proběhnout při jedné návštěvě úřadu, kde jsou buď přítomni původní i nový vlastník vozidla nebo jen jeden z nich s ověřenou plnou mocí od druhého.

Lhůta pro přepis

Nový majitel je dle zákona povinen provést změnu vlastníka v registru do 10 dní od převodu vlastnického práva k vozidlu, tzn. 10 dní od podpisu kupní smlouvy, nebo pokud kupní smlouva nebyla sepsána, tak od úhrady ceny vozidla. V případě, že nabydete vozidlo v rámci dědického řízení, pak do 10 dní nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Jaké doklady budete potřebovat k přepisu auta

 • občanské průkazy původního i nového vlastníka (pokud přepis provádí jen jeden z nich, pak místo občanského průkazu plná moc s úředně ověřeným podpisem – ke stažení ZDE);
 • velký technický průkaz;
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz);
 • platná zelená karta (povinné ručení již musí být sjednáno na nového vlastníka);
 • doklad o nabytí vozidla – kupní nebo leasingová smlouva, faktura, rozhodnutí o dědictví apod. Vzor kupní smlouvy nalezente ke stažení ZDE;
 • protokol o evidenční kontrole – více o evidenční kontrole níže (není nutné u nových vozidel);
 • u podnikatelů živnostenský list nebo koncesní listina, u firem/právnických osob notářsky ověřený výpis z obchodního rejstříku;
 • potvrzení o úhradě správního poplatku, u některých vozidel pak i o úhradě ekologické daně – správní poplatek i ekologickou daň uhradíte přímo na úřadě při přepisu auta;
 • žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - ke stažení ZDE

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola vozidla je kontrola prováděná na stanicích technické kontroly, jejímž úkolem je porovnat údaje v technickém průkazu s realitou, tedy ověřit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s tím, co je v technickém průkazu zapsáno. Evidenční kontrola se zaměřuje mimo jiné na:

 • VIN (identifikační číslo vozidla),
 • barvu karoserie,
 • typ motoru,
 • počet míst k sezení,
 • rozměry pneumatik a ráfků,
 • výrobní štítky s údaji,
 • zápis tažného zařízení.

Výsledkem úspěšné evidenční kontroly je protokol o evidenční kontrole, který na úřadě předložíte jako součást žádosti o přepis vozidla.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla

Pro přepis vozidla je nutné předložit vyplněnou žádost a vždy je lépe připravit si ji předem – celý proces převodu tím urychlíte.

Formulář žádosti o změnu vlastníka najdete ZDE

Plná moc

Pokud se při prodeji/nákupu auta dohodnete, že převod auta provede pouze jedna ze smluvních stran (tedy buď prodávající, nebo kupující), pak je nutné vystavit plnou moc. Dohodněte se, jakým způsobem si předáte informaci, že k převodu skutečně došlo – např. zaslání kopie velkého technického průkazu po provedení převodu.

Formulář pro plnou moc najdete ZDE

Správní poplatek a ekologická daň

Správní poplatek za přepis osobního auta je ve výši 800 Kč. Pro ostatní vozidla se v podstatě odvíjí od počtu kol. Čím více kol, tím vyšší správní poplatek.

Ekologická daň je poplatek, který se platí v případě, že ojeté auto nesplňuje požadovanou emisní normu. Emisní normy Euro jsou závazné normy Evropské unie stanovující limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. Emisní normy jsou číslovány a ekologické dani nyní podléhají auta, které splňují pouze normu Euro 2 a nižší. V nejbližší době zřejmě padne ekologická daň také na auta s emisní normou Euro 3 a Euro 4.

Před koupí nezapomeňte vůz prověřit

Pokud vůz kupujete, nezapomeňte si včas prověřit jeho historii a původ. Nejjednodušší způsob je provedení kontroly on-line pomocí prověření VIN kódu vozidla na stránce www.zkontrolujsiauto.cz, kterou provozuje společnost Cebia. Pomocí VIN lze odhalit předchozí poškození vozu, stočené kilometry či jiný původ vozu. 

Vůz lze také on-line ocenit - více o možnostech ocenění auta naleznete ZDE

Prověřit lze i prodávajícího

Při koupi auta je důležité zjistit, zda není na prodávajícího uvalena jedna či více exekucí. Pokud byste od takové osoby vozidlo zakoupili, mohl by vás brzy navštívit exekutor a auto vám bez náhrady zabavit (i přes platnou kupní smlouvu a uhrazenou kupní cenu). 

Nejjednodušeji provedetu kontrolu exekucí na webu exekuce.cebia.cz, který umožňuje náhled do Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR. Vyhledávat osoby v evidenci lze podle rodného čísla, IČO nebo jména a data narození.