Vyřadit vozidlo z registru vozidel je potřeba pouze ve dvou případech:

 • Dočasné odhlášení vozidla 
 • Trvalé odhlášení vozidla 

Pokud auto prodáváte, pak se nejedná o odhlášení vozidla, nýbrž o přepis vozidla. Vše o přepisu vozidla na jiného majitele se dozvíte v samostatném článku.

Dočasné vyřazení vozidla z evidence

Pokud víte, že s vozidlem po nějakou dobu nebudete jezdit po silnici (např. z důvodu odebraného řidičského průkazu či nemoci), můžete vůz dočasně odhlásit z provozu. Po dobu odhlášení vozidla nemusíte platit povinné ručení ani ostatní poplatky plynoucí z provozování vozidla. 

Upozornění: Po dobu dočasného odhlášení se nesmí vozidlo pohybovat ani parkovat na pozemních komunikacích. Vozidlo tak zaparkujte nejlépe v garáži případně mimo pozemní komunikace (např. na zahradě).

Kde mohu vozidlo dočasně odhlásit? 

Žádost o dočasné odhlášení vozidla můžete podat na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností (nemusí být v místě vašeho bydliště). Který úřad máte nejblíže zjistíte na mapě obecních úřadů s rozšířenou působností.

Doklady potřebné pro dočasné odhlášení vozidla

Pro podání žádosti budete potřebovat tyto dokumenty:

 • Doklad totožnosti
 • U firemních vozidel je potřeba doložit také originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z OR
 • Malý technický průkaz vozidla
 • Velký technický průkaz vozidla (pokud jej vlastníte)
 • Všechny registrační značky

Na úřadě vyplníte formulář a zároveň uhradíte správní poplatek ve výši 200 Kč

Některé úřady přijímají žádosti o dočasné vyřazení vozidla také elektronicky. Registrační značky jim následně doručíte poštou. Vždy se však u vybraného úřadu informujte, že tento postup umožňují.

V případě, že máte vozidlo odhlášené déle než 12 měsíců, musíte stejnému úřadu, kde bylo vyřazení nahlášeno, oznámit, kde se vozidlo nachází a k jakému účelu je využíváno. 

V případě, že máte vozidlo odhlášené déle než 3 roky, přidělí úřad vozidlu nové registrační značky a vystaví i nový technický průkaz. Pokud chcete ponechat v platnosti původní registrační značky, musíte o tom úřad před uplynutím výše uvedené lhůty informovat a uhradit poplatek 200 Kč.

Trvalé odhlášení vozidla 

Trvale vyřadit vozidlo z evidence je potřeba v těchto případech:

 • Likvidace vozidla
 • Odcizení vozidla
 • Totální zničení vozidla při havárii

Pokud se potřebujete vozidlo odhlásit z důvodu jeho likvidace, budete potřebovat potvrzení o ekologické likvidaci, které vám vystaví autovrakoviště. 

Kde mohu vozidlo trvale odhlásit?

Žádost o trvalé odhlášení vozidla můžete podat na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností (nemusí být v místě vašeho bydliště). Který úřad máte nejblíže zjistíte na mapě obecních úřadů s rozšířenou působností.

Doklady potřebné pro trvalé odhlášení vozidla

 • Doklad totožnosti
 • U firemních vozidel je potřeba doložit také originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z OR
 • Malý technický průkaz vozidla
 • Velký technický průkaz vozidla (pokud jej vlastníte)
 • Všechny registrační značky (pokud nebyly odcizeny)
 • Potvrzení o ekologické likvidaci (pokud je vůz likvidován autovrakovištěm)
 • Potvrzení o odcizení vozidla od policie (v případě odcizení vozidla)
 • Potvrzení o zničení vozidla (v případě totálního zničení při havárii)

Na úřadě vyplníte příslušný formulář a obdržíte potvrzení o trvalém odhlášení vozidla. Za službu není účtován žádný poplatek

Zrušení povinného ručení

Po odhlášení vozidla (ať už dočasném či trvalém) oznamte odhlášení své pojišťovně. Na základě úředního potvrzení o odhlášení vozidla pojišťovna ukončí pojistku.