Co je to povinné ručení? 

Povinné ručení vás kryje před úhradou škod způsobených na zdraví a majetku v důsledku provozování vozidla. 

Minimální pojistné plnění stanovené zákonem činí v roce 2024 50 milionů korun při škodě na zdraví a 50 milionů koruni škodě na majetku. Takové pojistky bývají nejlevnější, ale způsobíte-li vyšší škodu, bude vymáhána po vás.

Částky se zdají dostatečné, ale představte si, že způsobíte hromadnou dopravní nehodu na dálnici, které se účastní třeba několik kamionů i s náklady. Pak se mohou škody nasčítat do vysokých částek. Nebo způsobíte škodu na zdraví s trvalými následky nebo dokonce úmrtí.

Limit pro škody na majetku se vztahuje na všechny poškozené dohromady, pro škody na zdraví se jedná o limit pojistného plnění na každého poškozeného zvlášť. Pokud vámi způsobená výše škody přesáhne pojistný limit, pojišťovna bude vymáhat rozdíl na vás v tzv. regresním řízení.

Pojistné limity vybírejte raději vyšší

Proto pojišťovny nabízí varianty s vyššími limity pojistného plnění v současnosti až do částky 250 milionů korun při škodě na zdraví a 250 milionů korun při škodě na majetku. Nejběžnější a doporučované limity jsou 50 milionů na majetek a 60 milionů na zdraví, ale záleží i vašem pocitu zabezpečení rizik. Pojistky s vyššími limity jsou logicky dražší. 

Cena povinného ručení

Existuje dost rozšířený názor, že sazby pojistného jsou pevně dané podle objemu motoru. Toto však platilo jen do roku 2003 a nyní pojišťovny “vaří” pojistné nejen podle výše pojistného krytí, ale i na základě předchozích škodních průběhů a matematických modelů, resp. matematické predikce budoucího vývoje výše škod. Tedy jejich druhu, frekvence a výše škod se zohledněním rezerv.

Výši pojistného pro konkrétní pojistnou smlouvu pak ovlivňuje mnoho dalších faktorů:

 • druh vozidla,
 • objem a výkon motoru vozidla,
 • typ pojistníka - soukromá osoba, podnikatel či právnická osoba,
 • účel použití vozidla (např. taxislužba, autoškola, carsharing mají pojistné vyšší),
 • škodní průběh klienta (tzv. bonus/malus systém),
 • rok výroby vozidla - starší vozy bývají spíše v nevýhodě,
 • výbava vozidla,
 • trvalá adresa pojistníka,
 • věk pojistníka - zvýhodněni bývají zkušení řidiči ve věku od 30 let výše,
 • frekvence platby pojistného,
 • a další.

Pojišťovny nabízejí k povinnému ručení řadu doplňkových pojištění, jako je např. pojištění čelního skla, srážku se zvěří, živelní události nebo asistenční služby, která můžete využít hlavně v případě, když nemáte tato rizika krytá havarijním pojištěním.

Kde platí povinné ručení? 

Povinné ručení platí pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí. Kompletní seznam je uveden na webu České kanceláře pojistitelů. Všude jste povinni mít při sobě a na požádání předložit zelenou kartu, což je jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad o existenci povinného ručení.

Od 1. 1. 2024 již v Čechách nemusíte zelenou kartu vozit v autě, policie si nově bude schopna zkontrolovat pojištění digitálně. Tato novinka se však týká pouze České republiky, při cestách do zahraničí zelenou kartu nadále mít musíte. 

Do kdy musím povinné ručení sjednat?

Pojištění musíte uzavřít neprodleně po koupi vozidla, než s ním vyjedete na silnici, byť ještě není na vás přihlášené. Neplatí žádná ochranná lhůta, ani platnost pojištění do půlnoci apod., jak si řada lidí myslí. Pokud si třeba kupujete auto od soukromé osoby a předáváte si ho někde na parkovišti, uzavřete si povinné ručení předem. Okamžikem prodeje (podpisu kupní smlouvy) totiž přestává platit povinné ručení původního majitele.

Bonus a malus

Bonus je sleva na pojistném za období bezeškodního průběhu, malus naopak přirážka na pojistném za uplatněnou pojistnou událost. Obvykle bývá bonus 5 % za každých 12 bezeškodných měsíců a doba po kterou se zpravidla počítá bonus, bývá 10 let, tedy obvykle až do výše 50 % (u některých pojistitelů až do 60 %).

Počítání bezeškodní doby a výše bonusu je dána konkrétními podmínkami pojistitele. Za jednu uplatněnou pojistnou událost pak můžete přijít třeba o 36 bezeškodných měsíců. Výši svého bonusu či malusu zjistíte u své pojišťovny, která vám na žádost musí vystavit potvrzení o době trvání pojištění a jeho škodním průběhu.

Bonusy se sčítají i při přechodu mezi pojišťovnami, není je však možné převést např. mezi členy rodiny. Rozmyslete si, komu auto půjčujete, protože není důležité, kdo vozidlo řídil a dopravní nehodu zavinil, bonus se odečte vám, protože pojistníkem jste v pojistné smlouvě vy.

Kdy nemusíte mít uzavřené povinné ručení?

Vozidlo nemusí být pojištěné pouze v případě, že je vyřazené z provozu (dočasně anebo trvale). Pokud vozidlo provozované je (má registrační značky), musí být vždy pojištěné. 

Pokuty za nepojištění vozidla

Když neuzavřete povinné ručení na vozidlo, které je na vás registrované v Registru vozidel, hrozí vám pokuta 5 000 Kč až 40 000 Kč. Dále neuniknete úhradě platby za nepojištěné vozidlo do garančního fondu pojišťoven a v neposlední řadě, v případě vámi zaviněné nehody, budou na vás v případě způsobené škody vymáhány náklady uhrazené poškozenému.

Zneužití povinného ručení je trestný čin!

Někoho může napadnout, proč nepomoci kamarádovi, který naboural auto a nemá uzavřenou havarijní pojistku, tím, že škodu vezmu na své povinné ručení. Může se jednat třeba pouze o odřený nárazník. Pozor - jedná se o pojistný podvod, který je posuzován jako trestný čin podle § 210 trestního zákoníku.

Podle povahy pojistného podvodu může být pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let. Pojišťovny mají k odhalování pojistných podvodů sofistikované systémy a své specialisty, kteří s policí úzce spolupracují a mají s odhalováním podvodů značné zkušenosti. Raději tedy tyto nápady nerealizovat.