SPZ nebo dnes již správně registrační značkou jsou vybavena všechna zaregistrovaná vozidla v České republice. Co všechno lze s její pomocí zjistit? 

Vyhledání majitele vozidla podle SPZ 

Vzhledem k přísným právním předpisům tykajícících se ochrany osobních údajů nelze dohledat žádné údaje o majiteli vozidla na základě SPZ ani VIN vozidla. 

Státní orgány a některé soukromé společnosti (např. pojišťovny) tuto možnost mají, ale bez souhlasu majitele vozidla nesmějí jeho osobní údaje nikomu předávat. 

Kontrola povinného ručení podle SPZ 

Pokud se chcete ujistit, že má vůz platnou pojistku resp. povinné ručení, je možné tak učinit na webu České kanceláře pojistitelů, která združuje údaje o pojištění vozidel ze všech českých pojišťoven. 

Zkontrolovat povinné ručení podle SPZ >

Vyhledat můžete i konkrétní datum, odpovědí je pak informace, zda byl vůz v daný den pojištěn a u které pojišťovny. 

Kontrola historie vozu podle SPZ 

Dohledání historie vozidla podle jeho SPZ v česku není příliš běžné, mnohem častěji se k dohledání a kontrole historie využívá unikátní kód VIN (více o VIN kódu zjistítě v tomto článku). Důvod je jednoduchý - SPZ může být změněna, nebo přenesena na jiné vozidlo, za to VIN zůstává stále stejný a nelze upravovat. 

Více o prověření historie vozidle naleznete v článku Kontrola VIN kódu.       

Prověřit historii vozidla >