Druhy pojištění vozidla

Ke klasickým pojištěním pro případ havárie je dnes možné pořídit také další pojistné produkty. Uvádíme přehled typů pojištění, které si k vozidlu můžete sjednat.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení

Povinné ručení musí mít uzavřené každé auto, které je provozováno na silnicích. Chrání majitele a řidiče v případě, kdy provozem svého vozidla zapříčiní škodu na cizím majetku nebo zdraví osob. V těchto případech je pak vyčíslenou škodu uhradí za majitele vozidla příslušná pojišťovna.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění se vztahuje na poškození a havárie vozidla bez cizího zavinění, na případ odcizení vozidla nebo poškození vandalismem, případně na škody způsobené živly – kroupy, vichřice, povodeň, atd. Havarijní pojištění není povinné, nicméně vždy je dobré zvážit, jestli se vám havarijní pojištění nevyplatí sjednat – např. pokud auto provozujete často a jezdí s ním více osob, apod.

Doplňkové pojištění

Doplňkové pojištění se zpravidla sjednává v rámci povinného ručení nebo havarijního pojištění. Jedná se o pojištění speciálních rizik při provozu vozidla. Těmito riziky jsou např. srážka se zvěří, zranění osob při havárii, odcizení zavazadel apod.

Pojištění vad na vozidle

Dnes se můžete u prodejců aut setkat s nabídkou pojištění závad na vozidle. Pojištění závad vám může pomoci např. v případě nenadálé poruchy vozidla a někdy vám může ušetřit i tisíce korun. Pojištění závad vozidla se dá zpravidla sjednat na období 12 až 24 měsíců od data koupě vozidla.

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany je právní pomoc a ochrana majitele auta před možnými právními problémy spojenými s provozem nebo nákupem auta. Toto pojištění poskytuje právní poradenství a pomoc např. pokud jste obviněni z dopravního přestupku nebo z dopravní nehody, v případě problémů s reklamací vozidla, pokud vám pojišťovna po havárii nevyplatí plnění apod.

Kdy je nutné sjednat povinné ručení

Hodně lidí se domnívá, že na sjednání povinného ručení platí nějaká ochranná lhůta do 14 dní po koupi. Ale pozor – žádná ochranná lhůta neexistuje! Pokud autobazar ukončí povinné ručení na auto v den prodeje, pak musíte mít při vyjetí z brány bazaru sjednané povinné ručení. Autobazary totiž často mají s pojišťovnami dohodnuté speciální pojištění, které mohou ukončit ke dni prodeje. Povinné ručení je možné často sjednat přímo v autobazaru, protože prodejci bývají pojistnými zprostředkovateli.

Důležité ovšem je, abyste pokud možno měli sjednání povinného ručení domluveno dopředu, tedy předtím, než si auto pojedete koupit nebo převzít. Při domluvě s prodejcem na prohlídce/převzetí vozu se tedy vždy také informujte na sjednání povinného ručení a v případě, že sjednání povinného ručení prodejce neposkytuje, pak si zajistěte sjednání pojištění sami – buď sebou na převzetí auta vezměte pojišťováka nebo navštivte pobočku pojišťovny před převzetím auta a pro auto už jeďte se sjednaným povinným ručením.

Povinné ručení pro auto koupené od soukromé osoby

V případě, že kupujete auto od soukromé osoby, pak se můžete s prodávajícím dohodnout, k jakému dni ukončí povinné ručení, a od tohoto data si pak musíte sjednat povinné ručení vy. Ovšem i v tomto případě je vhodnější, pokud si povinné ručení sjednáte ihned k datu převzetí auta, protože jedině tak máte jistotu, že máte platné povinné ručení. Při přepisu auta navíc budete muset doložit, že máte povinné ručení sjednáno, což se dokladuje zelenou kartou.