Přihlásit vozidlo musí každý nový majitel, pokud jej chce provozovat v běžném provozu. Přihlášení můžete provézt na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností - nemusí to být v místě vašeho bydliště. Vyřízení je zpravidla na počkání a zdržet vás mohou jen fronty dalších žadatelů. 

Lhůta pro přihlášení vozidla

Nezapomeňte, že nový majitel vozidla je ze zákona povinen přihlásit jej do 10 dní od převodu vlastnického práva k vozidlu (podpis kupní smlouvy, úhrada kupní ceny nebo rozhodnutí soudu v případě dědického řízení). 

Přihlášení ojetého vozidla

Na úřad se mohou dostavit obě strany (prodávající a kupující) a nebo jen jedna z nich. Před návštěvou úřadu si připravte tyto dokumenty:

 • Doklady totožnosti prodávajícího a kupujícího, nebo plnou moc jednoho z nich s úředně ověřeným podpisem - ke stažení zde
 • Velký technický průkaz
 • Malý technický průkaz 
 • Zelenou kartu - povinné ručení musí být sjednáno již na nového vlastníka
 • Doklad o nabytí vozidla - kupní smlouva (vzor ke stažení zde), leasingová smlouva, rozhodnutí o dědictví atd.
 • Potvrzení o úhradě správního poplatku - uhradíte na pokladně úřadu
 • Potvrzení o úhradě ekologické daně (pokud se vozidla týká) - uhradíte na pokladně úřadu
 • U podnikatelů - živnostenský list, koncesní listina nebo notářsky ověřený výpis z OR

Od 1. 3. 2023 již pro přihlášení auta nepotřebujete papírový protokol o evidenční kontrole. Úředník si jej sám dohledá v systému evidenčních kontrol. Povinnost absolvovat evidenční kontrolu samozřejmě zůstává i nadále, avšak platnost kontroly se prodloužila z dřívějších 30 dní na 1 rok

Správní poplatek za přihlášení osobního vozidla je 800 Kč. Ekologickou daň je nutné uhradit u vozidel splňující normu Euro 2 a nižší. V budoucnu se tato povinnost rozšíří i na Euro 3 a Euro 4. 

Přihlášení nového vozidla

Přihlášení nového auta většinou za kupujícího vyřizuje prodejce. Pokud však chcete s vozem jezdit co nejrychleji, můžete jej přihlásit na úřadě sami. Před návštěvou úřadu si připravte tyto dokumenty: 

 • Doklad totožnosti
 • Doklad o nabytí vozidla  - kupní smlouva, leasingová smlouva, faktura
 • Zelenou kartu - vůz musí mít sjednané povinné ručení
 • Velký technický průkaz - pokud již byl k vozidlu vystaven
 • C.O.C. list - pokud ještě nebyl vystaven velký technický průkaz
 • U podnikatelů - živnostenský list, koncesní listina nebo notářsky ověření výpis z OR

Správní poplatek za přihlášení nového osobního vozidla je 800 Kč. Na úřadě vám vydají velký technický průkaz (pokud ještě nebyl vystaven), malý technický průkaz a registrační značky. 

Pozor na zelené převozní značky

Nové (ještě nepřihlášené auto) vám prodejce předá se zelenou papírovou značkou za zadním oknem. Tato papírová "převozka" je však určená pouze pro přejezd od prodejce k místu registrace, je platná jen 10 dní a nesmíte s ní opustit ČR

Doporučujeme neriskovat a vůz co nejrychleji přihlásit - v případě policejní kontroly třeba uprostřed noci byste mohli skončit s pokutou. Při jízdě s převozní značkou také mějte v autě zelenou kartu, fakturu a nebo kupní smlouvu od vozidla. 

Kupujete ojetý vůz? Prověřte si jeho historii

Pokud si vybíráte ojetý vůz, nezapomeňte si důkladně prověřit jeho historii. Český trh s ojetinami je bohužel stále plný aut po těžkých haváriích, se stočenými tachometry a dalšími problémy. Ani ojetina z Německa není zárukou spolehlivého nákupu, může mít totiž zfalšovaný původ a pocházet z úplně jiné země. 

Problémům se snadno vyhnete online prověřením historie vozu na webu Cebia.com

Na základě VIN kódu vozidla lze během okamžiku zjistit mnoho informací: 

Ukázka nalezeného poškození u prověřovaného Hyundai Santa Fe:

Ukazka-totalka

Prověřte si i prodávajícího

Kromě samotné ojetiny se vyplatí prověřit i jeho přechozího vlastníka. Pokud by totiž byl v jedné nebo více exekucí, hrozí, že exekutor vozidlo zabaví - a to i v případě, že jste již vlastníkem vozidla vy. Proto je důležité zkontrolovat, zda předchozí majitel není v exekuci a může vůz prodat. 

Kontrolu exekucí v Centrální evidenci exekucí provedete jednoduše online na webu exekuce.cebia.cz.

Vyhledávat osoby lze v registru na základě jména, rodného čísla nebo IČ.