Osvědčení o registraci vozidla část II.

Velký technický průkaz (TP) nebo správněji Osvědčení o registraci vozidla část II. je v České republice používán od roku 1996. Průkaz je vydáván úřadem obce s rozšířenou působností při registraci silničního vozidla pro provoz na veřejných komunikacích. 

Stejně jako na malém technickém průkazu lze na přední části najít údaje o provozovateli a vlastníkovi vozidla a na zadní identifikační a technické údaje o samotném vozidle. 

Přední strana velkého technického průkazu

Na rozdíl od malého technického průkazu je na přední straně uveden kromě provozovatele vozidla i jeho vlastník a to včetně historických záznamů. Také jsou zde uvedeny záznamy o provedených převodech vozidla či o jeho odhlášení. 

Ve spodní části přední strany jsou záznamy o provedených technických prohlídkách včetně délky jejich platnosti

Velmi důležitý údaj na přední straně je číslo průkazu, které naleznete v pravém horním rohu dokumentu:

TPAN_a

Zadní strana velkého technického průkazu

Zadní strana průkazu je vyhrazena záznamům o vozidle, naleznete zde VIN kód vozidla, údaje o motoru (např. typ motoru, který je dobré znát při objednávání náhradních dílů), povolené hmotnosti (důležité pro jízdu s přívěsem) apod. 

Důležitou částí průkazu je sekce POZNÁMKA, ve které jsou často zapsány třeba povolené rozměry ráfků a pneumatik, nebo netovární úpravy (např. přestavba na LPG). 

Postup při ztrátě nebo odcizení technického průkazu

Pokud zjistíte, že jste velký technický průkaz ztratili, nebo vám byl odcizen, je důlěžité tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušným úřadům. Odcizení vždy nejprve oznamte policii a nechte si vystavit potvrzení o nahlášení odcizení, pak můžete postupovat stejně jako v případě ztráty: 

  1. Dostavte se na úřad obce s rozšířenou působností, nahlašte odcizení/ztrátu průkazu a požádejte o vystavení duplikátu. 
  2. S sebou budete potřebovat:
    • Průkaz totožnosti (popř. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu či o délce přechodného pobytu)
    • Malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla část I.)
    • Písemné potvrzení o odcizení od policie (pouze v případě odcizení)
  3. Po uhrazení správního poplatku 100 Kč vám bude vystaven duplikát průkazu. Úřady jej obvykle vystavují na počkání, nicméně zákonná lhůta je 30 dní.