Malý technický průkaz

Osvědčení o registraci vozidla část I. je více známý pod názvem "malý technický průkaz". Jedná se o dokument, který uvádí základní informace o vozidle a jeho provozovateli (nikoliv vlástníkovi). Dokument má podobu malé kartičky zatavené v plastové fólii a je vydáván obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Přední strana malého technického průkazu

Přední strana průkazu obsahuje především údaje o provozovateli vozidla: 

 • Registrační značka vozidla
 • Datum první registrace vozidla
 • Jméno a příjmení (obchodní název) provozovatele
 • Bydliště / sídlo provozovatele
 • Informaci, zda je provozovatel vlastníkem vozidla
 • Datum vystavení průkazu

Velmi důležitým prvkem je číslo průkazu, které se nachází v levé spodní části:

ORVIa (1)

Zadní strana malého technického průkazu

Obsahuje základní údaje o vozidle: 

 • Značka, typ, varianta, verze vozidla
 • Obchodní označení (model)
 • VIN vozidla
 • Druh vozidla
 • Povolená hmotnost přívěsu
 • Hmotnost (největší technicky přípustná / povolené/ provozní / soupravy)
 • Počet míst k sezení
 • Počet míst k stání
 • Poměr výkon / hmotnost
 • Nejvyšší rychlost
 • Řazení převodovky
 • Barva
 • Spojovací zařízení
 • Platnost do
 • Jiné záznamy

Kdy mít malý techničák u sebe

Osvědčení o registraci vozidla část I by měl mít řidič u sebe pokaždé, když vůz provozuje na veřejných komunikacích. Při policejní kontrole budete vyzváni k předložení dokladů od vozidla a za jejich nepředložení vám může hrozit odpovídající sankce. 

Jak postupovat při ztrátě malého technického průkazu

V případě ztráty nebo odcizení malého technického průkazu je nutné neprodleně událost oznámit úřadu a požádat o vystavení duplikátu. Postupujte následovně: 

 1. Neprodleně se dostavte na úřad obce s rozšířenou působností.
 2. Na úřadu nahlašte ztrátu / odcizení průkazu a požádejte o vystavení duplikátu. K úkonu budete potřebovat průkaz totožnosti (u cizinců doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu nebo o délce přechodného pobytu) a velký technický průkaz (TP).
 3. Za vystavení duplikátu si v případě ztráty i odcizení úřad účtuje poplatek 100 Kč. Duplikát úřad většinou vystavuje na počkání, dle správního řádu je ale lhůta na vyřízení 30 dní (může nastat v komplikovaných situacích)

Malý techničák a novela silničního zákona

V lednu 2024 by měla vejít v platnost novela silničního zákona, které mimo jiné ruší povinnost mít u sebe technický průkaz při řízení vozidla. Více informací se dozvíte v samostatném článku Novela silničního zákona