Novela silničního zákona byla schválena Poslaneckou sněmovnou. Pokud bude schválena i Senátem a prezidentem ČR, vstoupí v platnost v lednu 2024. Co všechno se změní? 

Na dálnici až 150 km/h

Na vybraných úsecích dálnic bude možné zvýšit maximální povolenou rychlost až na 150 km/h. Zvýšení rychlosti se bude týkat pouze čerstvě modernizovaných nebo nově postavených úseků

Řidičák od 17 let

Osobní auto bude možné řídit již od 17 let, vždy však pod dohledem mentora

Zavádí se tzv. řidičák na zkoušku s dvouletou zkušební lhůtou. Pokud čerstvý řidič spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude řidičský průkaz odebrán za závažný přečin, bude muset absolvovat tzv. evaluační jízdu a dopravně-psychologickou přednášku. 

Doklady mohou zůstat doma

Nově řidiči nebudou povinni mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz vozidla.

Vyšší pokuty

Za jízdu pod vlivem návykových látek bude nově hrozit pokuta až 25 tisíc korun (aktuálně je to 20 tisíc korun).

Za odmítnutí zkoušky na alkohol či drogy bude nově hrozit pokuta až 75 tisíc korun

Za překročení rychlosti o 40 km/h v obci (nebo o 50 km/h mimo obec) bude nově hrozit pokuta až 25 tisíc korun. Stejně tak za jízdu na červenou a vjezd na železniční přejezd přes zákaz. 

Zjednodušení bodového systému

Bodový systém se výrazně zjednoduší - místo aktuálních pěti skupin trestných bodů budou jen tři kategorie (2 body, 4 body a 6 bodů).

Za 12 trestných bodů přijde řidič o řidičský průkaz. Pro ztrátu řidičáku tak postačí spáchání dvou nejvážnějších přestupků za 6 bodů, resp. tří středně závažných přestupků za 4 body. 

Přestupky za 2 trestné body

Přestupky za 4 trestné body

 • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 km/h v obci nebo o více než 30 km/h mimo obec.
 • Nedání přednosti v jízdě.
 • Omezení chodce přecházejícího po přechodu pro chodce. 
 • Řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění.
 • Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí. 
 • Jízda se zadrženým řidičským oprávněním.
 • Ohrožení jiného vozidla při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého
 • Jízda bez bezpečnostních pásů (automobil), nebo ochranné přilby (motocykl).
 • Držení telefonu při jízdě.
 • Nedovolené opuštění místa dopravní nehody.

Přestupky za 6 trestných bodů

 • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 40 km/h v obci nebo o více než 50 km/h mimo obec.
 • Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Odmítnutí zkoušky/vyšetření na přítomnost alkoholu nebo drog.
 • Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby.
 • Jízda v protisměru, couvání nebo otáčení na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla.
 • Vjezd na železniční přejezd přes zákaz.
 • Předjíždění vozidla přes zákaz. 
 • Nezastavení vozidla na signál příslušníka policie či jiné osobě k tomu oprávněné.
 • Ohrožení chodce přecházejícího po přechodu pro chodce.
 • Ohrožení chodce přecházejícího komunikaci, na kterou řidič odbočuje.
 • Ohrožení chodce při odbočování na místo mimo pozemní komunikaci.
 • Ohrožení chodce při vjíždění na pozemní komunikaci.
 • Ohrožení chodce při otáčení nebo couvání.
 • Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem

Novela silničního zákona byla schválena Poslaneckou sněmovnou. Pokud bude schválena i Senátem a prezidentem ČR, vstoupí v platnost v lednu 2024.