• Červenými body jsou vyznačené stanice technické kontroly (STK).
  • Zelenými body jsou vyznačené stanice měření emisí (SME).

Údaje uvedené v mapě jsou aktualizovány jednou ročně.