Od ledna 2014 se na reklamační řízení vztahují podmínky nového občanského zákoníku. Pro smlouvy, jejichž účinnost nabyla před tímto datem, se přistupuje k reklamaci podle podmínek původních. Pro lepší orientaci uvádíme přílohou vzory, podle kterých je možné postupovat.

Za skryté vady je možné uplatnit u prodávajícího toto právo z odpovědnosti nejpozději do 24 měsíců po převzetí ojetého vozidla kupujícím. Prodávající může tuto dobu po dohodě s kupujícím zkrátit, nikoli však méně než na 12 měsíců. Při prodeji ojetého vozidla je prodávající povinen kupujícího upozornit mimo jiné i na veškeré závady.

Když se závada objeví do 12 měsíců po prodeji, zákon předpokládá, že už existovala při prodeji. Pokud se prodejce brání, musí prokázat opak.

Pokud se závada ukáže později, zůstává takzvané důkazní břemeno na kupci. Prodejce však neodpovídá za vady způsobené používáním nebo běžným opotřebením věci. Například ojeté pneumatiky nebo ošoupané sedačky se proto reklamovat nedají.

Jak postupovat při reklamaci

Vozidlo po celou dobu reklamace musí zůstat ve stavu, v jakém se u něj závada projevila. Pokud jej necháte opravit, není již možné uplatňovat žádný nárok. Je to nepříjemné, neboť vozidlo může být celou tu dobu nepojízdné.

Pokud hodláte závadu opravdu reklamovat, musíte svůj nárok nejdříve písemně uplatnit u prodávajícího. Tam, kde se jedná o prodej od podnikatele (např. bazar), je prodávající povinen sepsat reklamační protokol. Na tom je třeba trvat. Jednu kopii si vezměte, neboť s okamžikem uplatnění reklamace běží třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace.

Prodávající však může reklamaci odmítnout. Pak je nejlepší nechat si zpracovat znalecký posudek a v reklamaci pokračovat. Pokud to nepomůže, nezbývá než se obrátit na soud, nejlépe se znaleckým posudkem. Náklady na advokáta lze potom v rámci oprávněné reklamace také uplatnit.

Jestliže prodejce s vaší reklamací souhlasí, je třeba sepsat, na jakém způsobu nápravy se s vámi dohodl (oprava, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy). Teprve potom je možné nechat auto opravit.

Reklamace bývá běh na dlouhou trať 

Poctivý prodejce se k reklamaci postaví čelem, nepoctivý se však bude chtít opravě vozu nebo vrácení peněz vyhnout za všech okolností. Reklamace tak často končí dlouholetými a nákladnými soudními spory. Doporučujeme proto dobře posoudit závažnost závady. 

Kam se obrátit? 

Před reklamováním vozidla jej nechte určitě prohlédnout v servise a nechte si vystavit protokol o nalezených závadách. Dalším krokem by měla být konzultace s právníkem, který posoudí šance na úspěch reklamačního (popřípadě soudního) řízení.

Pokud si nejste jisti, zda se ve vašem případě jedná či nejedná o skrytou vadu, můžete využít bezplatné konzultace např. na webech (weby nespravuje společnost Cebia): 

Upozornění: Uvedené informace jsou pouze doporučení, jak v případě reklamace vozu postupovat. Společnost Cebia neposkytuje právní ani konzultační služby a nedokáže tak posoudit vaši konkrétní situaci.