ZDROJ:  www.opojisteni.cz, Česká kancelář pojsititelů, Česká asociace pojišťoven 

Mnoho klientů pojišťoven svá vozidla nemůže momentálně provozovat a řada z nich by ráda na nějakou dobu ukončila povinné ručení. Není-li vozidlo pojištěno, je nutné uložit RZ vozidla do depozitu na registr vozidel, což z důvodu nedostupnosti úřadů není pro motoristy snadné. Ministerstvo dopravy sdělilo, že se za datum uložení RZ do depozita bude dočasně považovat datum podání elektronické žádosti na příslušný úřad (do datové schránky, nebo se zaručeným elektronickým podpisem), pokud budou RZ dodatečně na úřad odevzdány. Momentálně tak mohou řidiči vyřadit vozidlo z provozu na registru vozidel i na základě elektronicky podané žádosti. Dočasně je pozastavena povinnost odevzdat osobně RZ vozidla na úřad. Pojišťovny budou pro ukončení pojištění dočasně akceptovat i potvrzení o elektronickém podání uvedené žádosti na úřad. Osobně registrační značku odevzdají řidiči až dodatečně.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, k tomu říká: „Hledali jsme při jednání s ministerstvem dopravy méně byrokratické a v současné době méně zatěžující opatření, které by pro motoristy bylo flexibilní a bezpečné a nepodporovalo další osobní kontakty a tedy i zbytečné šíření virového onemocnění, kvůli kterému je nyní vyhlášen nouzový stav,“ a dodává: „Rolí ČKP a pojišťoven je klientům pomáhat, děláme tedy všechno proto, abychom klientům v nelehké době zjednodušili některé potřebné kroky.“

Pojišťovny vychází vstříc motoristům s propadlou technickou kontrolou

Pojišťovny během vyhlášeného nouzového stavu a ještě dva měsíce po jeho skončení nebudou při likvidaci pojistných událostí z havarijního pojištění přihlížet k případnému propadlému datu technické kontroly (STK) vozidla. Na tomto postupu se shodlo prezidium České asociace pojišťoven a vydalo doporučení svým členským pojišťovnám (ty tvoří 98 % trhu).

Jan Matoušek vysvětluje tento krok: „V současné situaci, kdy je vyhlášen nouzový stav a všeobecně omezený volný pohyb osob na nejnutnější cesty, nelze rozumně očekávat, že někteří motoristé, zejména senioři, lidé v karanténě či jiných nelehkých situacích, měli nebo stále mají možnost zajistit nové osvědčení STK, pokud jim staré vyprší právě v této době. Nechceme nikoho nutit v rámci zachování veřejného zdraví, aby někam jezdil a zbytečně se stresoval,“ a dodává: „Až do dvou měsíců od ukončení nouzového stavu proto pojišťovny nebudou při likvidaci pojistných událostí z havarijního pojištění přihlížet čistě k propadlému datu technické kontroly, pokud vypršela v období nouzového stavu a zároveň jsme doporučili pojišťovnám, aby při uplatňování regresů u povinného ručení citlivě vyhodnocovaly okolnosti vedoucí ke ztrátě osvědčení STK u viníků nehod a posuzovaly příčinnou souvislost nehody s technickým stavem vozidla.“ 

Zelenou kartu nyní řidiči dostanou od pojišťoven emailem v PDF

Pojišťovny spolu s Českou kanceláří pojistitelů v době trvání vyhlášeného nouzového stavu chtějí svým klientům co nejvíce usnadnit získání zelené karty, a to především bez nutného osobního kontaktu, ať už na poště nebo na pobočkách. ČKP proto změnila pravidla pro předávání zelené karty, nyní ji majitelé vozidel od pojišťovny obdrží emailem ve formátu PDF připraveném k tisku. Díky tomu se vyhnou osobnímu kontaktu a sníží se tak riziko dalšího přenosu onemocnění COVID-19.

„Jsme také v kontaktu s Policií ČR, abychom zajistili, že policisté při případné kontrole vozidla a řidiče nebudou rozporovat doma vytištěnou zelenou kartu jako platný dokument. Pojišťovny i ČKP by v této vypjaté době měly svým klientům vycházet vstříc a jsem rád, že se podařilo dojednat tuto změnu. Již dříve pojišťovny kvůli ochraně svých zaměstnanců i klientů uzavřely část poboček anebo omezily jejich otevírací dobu a toto je další logický krok, jak usnadnit přístup k tak důležitému dokumentu,“  uvádí Jan Matoušek. K další změně dojde v souladu s celoevropskou dohodou od 1. 7. 2020, kdy bude postačovat „zelená karta” v černobílém provedení (černý text na bílém papíře).