Nekvalitní práci odváděly loni servisy napříč republikou včetně Prahy. Množství pochybení bylo zhruba stejné v autorizovaných i neautorizovaných servisech, avšak v neautorizovaných se vyskytovaly častěji závažnější prohřešky, zatímco v autorizovaných šlo více o prohřešky drobné a formální. Vyplynulo to z ročního hodnocení služby AUDIT SERVISŮ, kterou poskytuje společnost Cebia už více než pět let. Cebia přitom provádí kontroly v pěti různých variantách: Po opravě, Před opravou, Po pojistné události, Mystery Repair a Pick-up.

„Kvalita prací se v loňském roce výrazně zhoršila. Pravděpodobnost špatně provedené opravy narostla. Je ale potřeba říci, že většina zakázek u autorizovaných i neautorizovaných servisů stále vykazuje vysokou kvalitu a na kvalitní i nekvalitní práci bylo možné narazit prakticky po celé republice,“ zdůrazňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Nedostatky při opravách vozů po pojistné události:

Jedním z velice častých, byť méně závažných, prohřešků bylo nedodržování termínů oprav, které do určité míry souviselo se špatnou dostupností náhradních dílů. Finanční důsledky pro klienty servisů mělo nedodržování rozsahu sjednaných oprav a obsahu zakázkového listu, kdy v servisu udělali často na vozidle více prací, než bylo sjednáno a bez schválení klienta narostla cena zakázky. Zvýšení ceny oproti odhadu podepsanému na zakázkovém listu bylo zjištěno ve zhruba 15 % případů. „Existuje ale zákonná tolerance, kterou mohou servisy v odůvodněných případech překročit a také ji mnozí správně zdůrazňují i ve svých Všeobecných servisních podmínkách. Navýšení ceny nad zákonnou toleranci se objevilo ve 4 % kontrolovaných zakázek,“ upřesňuje Martin Pajer z Cebia.

Co se týče kvality samotných prací, nejčastěji se vyskytovaly problémy se špatným spasováním a lícováním dílů, rovnoměrností spár jednotlivých na sebe navazujících dílů, špatnou kvalitou lakování, nesjednocením a nedodržením barevného odstínu či špatným nebo chybějícím tmelením a utěsněním karosářských spojů.

Například v jednom pražském servisu byl u opravy Škody Kodiaq zjištěný nepřiměřený rozsah lakování, kdy při drobném poškození levých zadních dveří byly přelakované také všechny sousední díly. Servis v tomto případě také fakturoval rozstřik lakování prahu a celého dveřního rámu, který ale nebyl provedený.

Další příklad ze servisu nedaleko Prahy, kde došlo k viditelnému rozdílu mezi lakem na pravých předních a pravých zadních dveří a navíc u nových dveří nezatmelili před lakováním jejich vnitřní hranu, což je zásadní ochrana před budoucí korozí. „Jeden z častějších závažných prohřešků hraničící s podvodem byl ten, kdy podle doložené kalkulace a faktury si daný servis naúčtoval ochrannou fólii pravých zadních dveří, ale nevyměnil ji. Ponechal na autě původní fólii, kterou zalakoval novým lakem, čím prakticky nový lak zničil, protože až se začne fólie odlupovat, tak to bude i včetně nového laku,“ sdělil Martin Pajer z Cebia.

Objevují se i problémy, které sice nejdou zcela k tíži servisu, ale nastávají při komunikaci mezi servisem, pojišťovnou a klientem. „Vyskytly se případy, kdy pojišťovna po právu odmítla opravu zaplatit, například z důvodu alkoholu v krvi či se na ní nevztahovalo pojištění, ale vůz byl v tu dobu již opravován v servisu. Servis následně požadoval zaplacení opravy po klientovi, který s tím vůbec nepočítal,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. Také při navýšení celkové ceny opravy by servis dopředu měl tuto skutečnost vždy sdělit nejprve klientovi jako objednateli opravy, a nikoli pojišťovně. Klient musí novou výši opravy odsouhlasit.

Objevily se i závady jako například v servisu na jižní Moravě, kde zákazníkovi předložili protokol o provedené geometrii vykazující hodnoty mimo toleranci, avšak bez návrhu řešení či doporučení opravy. Pokud by byl klient méně znalý a tuto vadu nenechal jinde odstranit, tak by si v lepším případě zbytečně sjížděl pneumatiky, v horším případě má tato závada vliv i na bezpečnost provozu vozidla.

Častým pochybením bylo také neprovedení zkušební jízdy, což může i pozorný zákazník odhalit jednoduchou kontrolou ukazatele najeté vzdálenosti.

Nedostatky při pravidelném servisu vozů:

I v rámci pravidelného běžného servisu vozidla docházelo v minulém roce k pochybením. „Nejčastěji se jednalo o nedodržení předepsaných a doporučených intervalů a rozsahu pravidelné údržby, kdy například ve vozidle nebyly vyměněny všechny filtry. Třeba u vozidla Škoda Octavia nevyměnil servis v Olomouckém kraji vzduchový filtr, který se měl měnit ve 180 000 km, přitom vozidlo mělo v době servisu najeto už 198 000 km,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. Kromě zanedbání doporučených postupů ale docházelo také k naúčtování dílů, které měly být, ale ve skutečnosti nebyly vyměněny. Velice často se jednalo právě o filtry.

Častým prohřeškem, který by si měl každý motorista především hlídat, je nedodržení předběžných odhadů ceny opravy. Je třeba důsledně trvat na požadavku být informován předem o dodatečných opravách s výhradním právem je alespoň telefonicky schválit. Bohužel v řadě případů o navýšení ceny informovaly servisy zákazníka až po provedení prací při převzetí vozidla a nikoli dopředu.

Více informací o službě AUDIT SERVISŮ i jednotlivých typů kontrol se dočtete v přiložené tiskové zprávě.

 

Barbora Minksová

manažerka marketingu a komunikace
mobil: +420 720 964 770 
e-mail: b.minksova@cebia.cz