Dlužníci jsou v České republice evidování v několika různých soukromých i veřejných registrech. Tyto databáze ovšem nejsou propojené a pokud si chcete zkontrolovat své dluhy, musíte zažádat o výpis údajů z každého z registrů zvlášť. 

Centrální registr dlužníků neexistuje

Z výše uvedených důvodů tedy v ČR žádný centrální registr dlužníků neexistuje, ačkoliv se některé společnosti za takovou instituci vydávají a prodávají zákazníkům bezcenné a nikým neuznávané výpisy informací. Před jedním z nich již několikrát varovala Česká národní banka - více informací zde.

Jak tedy zkontrolovat stav dluhů?

V případě, že si chcete zkontrolovat své dluhy, popřípadě dluhy třetích osob, je potřeba získat výpis informací z oficiálních databází:

  • Centrální evidence exekucí (CEE)
  • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
  • Sdružení SOLUS
  • Finanční úřad
  • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
  • Zdravotní pojišťovna

Centrální evidence exekucí (CEE)

Centrální evidence exekucí ČR je registr zřízený a provozovaný Exekutorskou komorou České republiky. Soudní exekutoři jsou do něj povinni zadávat informace o všech probíhajících exekucích. 

Zkontrolovat exekuce můžete jak své, tak i třetí osoby. Výpis lze získat snadno on-line na webu exekuce.cebia.cz.

Vyhledávat exekuce lze:

  • Podle jména, příjmená a data narození
  • Podle rodného čísla
  • Podle identifikačního čísla 

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Z Bankovního registru klientských informací můžete získat pouze výpis o vaší osobě. Kontrolovat třetí osoby bohužel není možné. Výpis lze za poplatek získat online či osobně. V obou případěch musíte prokázat svou totožnost.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Zde je situace úplně stejná jako u zmíněného bankovního registru. Za poplatek můžete zkontrolovat pouze sebe po prokázání totožnosti.

Sdružení SOLUS

Také v registru SOLUS můžete zkontrolovat pouze sami sebe. Opět je nutné ověření identity a výpis je zpoplatněný. 

Finanční úřad

Potvrzení o bezdlužnosti lze získat i od finanční správy, opět však pouze o vaší osobě. Žádost lze podat on-line, je však nutné na účet FÚ uhradit poplatek 100 Kč a na vyřízení žádosti má úřad ze zákona 30 dní. 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Výpis úhrad a případných nedoplatků sociálního pojištění je možné získat zdarma na pobočce úřadu i on-line na oficiálních webových stránkách. Výpis není zpoplatněný, kontrolovat může ovšem pouze sami sebe.

Zdravotní pojišťovna 

Zdravotní pojišťovny poskytují svým klientům výpis údajů zdarma. Lze jej získat na kterékoliv pobočce pojišťovny a výpis není zpoplatněn. Kontrolovat můžete opět pouze sami sebe.