Exekuci mohou provádět různé subjekty (soud, obecní, krajský či finanční úřad), nejčastěji se však v ČR setkáváme se soudními exekutory. Smyslem exekuce je vymožení peněžitého dluhu od dlužníka ve prospěch věřitele (věřitel = ten, komu jsou peníze dluženy). 

Vznik exekuce 

Pro vznik exekuce musí samozřejmě existovat dluh (nejčastěji peněžitý). Věřitelé se většinou snaží exekučnímu řízení vyhnout a vymoci dluh od dlužníka jinými způsoby - posunutím data splatnosti, tvorbou splátkového kalendáře apod. Pokud vše selže a věřitel se rozhodne pro exekuci, musí se nejprve obrátit na soud, který provede nalézací řízení

Řízení nalézací

Řízení nalézací je druh civilního soudu, které předchází exekučnímu řízení. Soud v řízení stanoví, zda je dluh oprávněný, v jaké výši a do kdy má být dlužníkem uhrazen. V tomto řízení ještě není exekutor zahrnut, proti sobě stojí věřitel a dlužník, přičemž oba mohou předložit důkazy v jejich prospěch a využít obhajobu advokátem.

Pokud dlužník neuposlechne rozhodnutí soudu a dluh ve stanoveném termínu nezaplatí, stává se rozsudek exekučním titulem

Exekuční titul 

V případě, že věřitel disponuje exekučním titulem, může požádat soud o nařízení exekuce. Co je to exekuční titul? Typicky se jedná o rozhodnutí nalézacího řízení vydané soudem - může to být rozsudek, usnesení, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz nebo soudem schválený smír ukládající povinnost dlužníkovi. 

Exekuční řád však umožňuje provedení exekuce i na podkladě jiných exekučních titulů, které nejsou výsledkem soudního řízení. Obvykle se jedná o exekutorský nebo notářský zápis. 

Exekuční řízení 

Pro zahájení exekuce musí věřitel podat exekuční návrh, který posoudí soud a v případě, že nenalezne žádná pochybení, tak nařídí exekuci. Věřitel si může vybrat jakéhokoliv soudního exekutora působícího na území České republiky. Pověřený exekutor musí dlužníkovi doručit usnesení o nařízené exekuci a to do vlastních rukou. 

Jak exekuce probíhá 

Zákon umožňuje exekutorům vymáhání dluhu několika způsoby - zabavením peněz na bankovním účtu, srážkami ze mzdy, zabavením movitého majetku a zabavením nemovitostí

O tom jak jednotlivé metody exekuce fungují a probíhají se dozvíte v článku Jak probíhá exekuce

Kontrola exekucí 

Exekutorská komora České republiky provozuje Centrální evidencí exekucí (CEE), ve které lze kontrolovat stav aktuálně vedených exekucí. Do Centrální evidence exekucí může nahlížet kdokoliv a to on-line na webu exekuce.cebia.cz

Zkontrolovat lze jakoukoliv fyzickou a právnickou osobu. Vyhledávat osoby v Centrální evidenci exekucí lze: 

Výsledek kontroly exekucí

Prehled_exekuci

Nahlížení do Centrální evidence exekucí je dvoukrokové. V prvním kroku kontroly zjistíte:

 • Počet exekucí
 • Spisové značky exekucí
 • Základní popis exekucí
 • Bližší informace o osobě, která je exekucí zatížena (nejčastěji adresa)

V druhém kroku lze prohlížet detaily konkrétních exekucí:

 • Datum založení, vložení a zápisu exekuce
 • Název exekutorského úřadu
 • Jednorázová peněžitá povinnost
 • Pravidelně splácená peněžitá povinnost
 • Název soudu
 • Popis a informace o dokumentu 

Proč kontrolovat exekuce

Kontrola exekucí je přínosná pro každého, koho trápí dluhy. Mít přehled o stavu svých exekucí je základ pro úspěšné zvládnutí této velmi nepříjemné situace. 

Znepříjemnit život vám však můžou i exekuce jiných osob. Nejčastěji se jedná o tyto případy: 

 • Pronájem nemovitosti - pokud nájemce v exekuci navštíví exekutor, může majitel nemovitosti snadno přijít o vybavení bytu/domu. 
 • Nákup vozidla - když osoba v exekuci prodá svůj automobil, může jej exekutor zabavit novému vlastníku i navzdory platné kupní smlouvě. 
 • Kontrola spolubydlících - pokud vašeho spolubydlícího navštíví exekutor, pravděpodobně přijdete i o své osobní věci, ačkoliv nemáte s dluhy nic společného. 
 • Nákup nemovitosti - stejný případ jako u nákupu vozidla.